Blikvangers van 05/07 tot en met 11/07/2021

Machteld Kaesemans

De zeldzaamste  vogel van deze week was zeker de Dougalls stern, gezien aan onze Noordzeekust. Alhoewel het weer het niet liet uitschijnen zitten we in de zomer en werd Zomertaling en Zomertortel  gespot. De IJslandse grutto was ook van de partij. Grote groepen Wulpen – tot 359  – werden gezien vooral in het Zwin. Regenwulpen waren er ook, maar dan alleen of met twee. De Grote stern spot men er ook in flinke groepen. Een Kuifaalscholver, tweede kalenderjaar, werd genoteerd door Filip De  Ruwe in Zeebrugge. De twee laatste  foto’s zijn van Cetti’s zanger die heel veel gehoord en gezien werd en de mooi gekleurde Gekraagde roodstaart.

Voor de rest kijken jullie maar eens naar alle waarnemingen van de week en klik op deze link. https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-07-11&z=0&provincie=0  

Tot de volgende en de groeten van Machteld.

Zomertaling / Zomertortel

© Marc Nollet / Ruben Saey

IJslandse Grutto

© Herman Blockx

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 233  vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2646 waarnemingen ingevoerd en 154 soorten.

Wulp / Regenwulp

© Marnix Vyncke / Marc Nollet

Grote stern / Kuifaalscholver

© Wouter Faveyts / Marc De Ceuninck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Zomertaling, Heilige ibis, Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Kuifaalscholver, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Grauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Steltkluut, Strandplevier, IJslandse grutto, Bosruiter, Pontische meeuw, Dwergstern, Grote stern, Dougalls stern, Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Gekraagde roodstaart,  Boompieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Kruisbek.

Cetti’s zanger / Gekraagde roodstaart

© Patrick Keirsebilck / Danny Claeysier

Bovenste foto: Dougalls stern © Rudi Debruyne

Machteld Kaesemans 13/07/2021