Mergus Weeknieuws 2021/12: Zomerganzen – steun voor ons project – woensdagavond activiteit- huiszwaluwen-oproepen van Jan en Barbara – Varia

Frank De Scheemaeker

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland

 

Mergus Weeknieuws 2021/12: Zomerganzen – steun voor ons project – woensdagavond activiteit- huiszwaluwen-oproepen van Jan en Barbara – Varia

Hoys allen

Ziehier het recente vogelnieuws!

 

ZOMERGANZEN TELLING

Dit weekend wordt in gans Europa opnieuw een ganzen telling georganiseerd om de zomerpopulaties in kaart te brengen en om later eventueel wetenschappelijk onderbouwde maatregelen te nemen!

Marc De Ceuninck schreef alle watervogeltellers aan om hun vast gebied in het weekend te tellen en de resultaten in te geven in het gekende watervogelprogramma van het inbo, subproject zomerganzen. Ook wordt gevraagd 0 resultaten in te geven.

Omdat overzomerende ganzen ook weleens in niet typische excursiegebieden durven voorkomen vraagt Frank aan iedereen die canadese-, nijl-, grauwe- en brandganzen opmerkt in het weekend deze ook zeker in waarnemingen.be in te geven. Wij voegen ze dan bij het project indien relevant.

 

STEUN AAN ONS MERGUS RESERVATENPROJECT

Velen onder jullie kregen wellicht ook de nationale steun oproepbrief in de brievenbus omtrent het NP- Mergus Polder Koolkerke/Dudzele reservaat, ondertussen 33 ha groot en enkele historische pareltjes omvattend! Alvast bedankt voor de gulle steun! Alle schenkers zijn zeker na Corona uitgenodigd voor een bezoek.

 

WOENSDAGAVOND ACTIVITEIT

De volgende is opnieuw een fietstocht en wel opnieuw op woensdagavond 28 juli in en rond Stalhille – Pompje Oudenburg olv Marc Nollet – alle info en inschrijvingen via marc.nollet4@telenet.be

28.07.2021 19.30 uur Kalsijdeweg Stalhille fietstocht

Stalhille, weiden ‘t Pompje

 

Marc Nollet

 

HUISZWALUWEN TELLINGEN

Een uiterst zwak jaar – het koude voorjaar speelt daarbij wellicht een negatieve rol. Enkele resultaten (2020) als vergelijking:

Kruisabele (slik heel slecht): 12 (37)

Koolkerke: 31 (36)

Jabbeke + Stalhille: 139 (177)

Damme: 127 (138)

Meetkerke: 62 (73)

Sint-Pieters: 28 (37)

Gelukkig ook lichtpuntjes!

Dudzele: 40 (34)

Beernem: 24 (17)

 

JAN DESMET MELDT

Misschien kan onze wolvenexpo in het Brugse stadsarchief jullie (achterban) interesseren.

Gratis te bezoeken tot en met 22 augustus 2021. Dagelijks open van 09u30 tot 17u00.

Meer info via https://www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be/mythische-roofdier-anders-bekeken-mendopje-en-de-wolf-in-brugs-stadsarchief/

Zie ook via www.mendop.org en Mendop FB + www.jandesmet.net

Mvg, Jan Desmet

 

OOK BARBARA DECONINCK NODIGT ONS UIT – ZIE OOK BIJLAGE VOOR EEN TOCH WEL HEEL INTERESSANTE DUIDING

Hey Frank!

All well in het mooie Brugse Ommeland? Ikzelf heb net een nieuwe tekst af voor HART / https://hart-magazine.be – zie onder. 

Het verschijnt in het juni-nummer. Misschien wel leuk voor je tellers. Birds nowhere but everywhere – tot in de Fonteintjes toe.

De installatie maakt deel uit van Beaufort 21 (in co-produktie met Brugge Triennale). 

Be my guest in this very special nest. 

Vele groetjes, xx Bar

 

VARIA

  • We hebben alle 100 regionale broedvogelsoorten 2020 uitgewerkt en het aantal geldige territoria bepaald. In de loop van het weekend of ten laatste volgende week krijgt iedereen deze voorlopige lijst doorgestuurd ter aanvulling en of verbetering. Gelieve niet verder te verspreiden tot de definitieve lijst klaar is! Er zijn zoals ieder jaar enkele leuke bevindingen. Ondertussen mogen jullie reeds jullie broedvogelresultaten 2021 doorsturen hoor.
  • Machteld opnieuw bedankt voor de schitterende blikvangers – zie mergus.be en onze Mergus facebook.
  • Leuk het eerste geslaagd broedgeval sinds 200 jaar van Kraanvogels in de vallei van de Zwarte Beek Limburg! Schitterend! Wouter F. zou je niet overwegen een nestpaal voor Visarend in het Zwin te plaatsen! Een geslaagd broedgeval de komende jaren zou ook al een even unieke primeur zijn!
  • Er is een AVIFAUNA ZEELANDICA in de maak – waarin ook vele van onze waarnemingen en tellingen van net over de grens in opgenomen zijn. Voor meer informatie via sovon.nl/AZ. Misschien een inspiratiebron voor ooit een MERGUS AVIFAUNA Noord-West-Vlaanderen!
  • Als Corona het toelaat – organiseren we natuurlijk weer groepstellingen volgend winterhalfjaar, een Mergus winterfeest en nemen we deel aan de Arkavonden; etc  . Zal tof zijn iedereen eens weer te zien!
  • Recente Zwinnieuws in bijlage

 

Mvg

  Frank en zijn ganse bestuur wenst iedereen een deugddoende vakantie.