Blikvangers van 12/07 tot en met 18/07/2021

Machteld Kaesemans

De blikvanger van deze week is ontegensprekelijk een Aziatische goudplevier. Tom Goossens schreef: “Zat eerst samen in de begroeiing met gewone Goudplevier. Duidelijk een ‘kleinere’ Goudplevier in directe vergelijking met de naast zittende Goudplevier. Verder was de vogel nog volledig in zomerkleed en dat deed een belletje afgaan. Na een halfuur strekte hij zijn vleugels waarbij de grijze oksel en ondervleugel zichtbaar waren. Yes! Kort daarna vervloog hij en kwam even open zitten waarbij hij zeer slank overkwam en zeker geen ‘papbuik’ had zoals bij Goudplevier. Ook vrij lange poten. Witte streep van wenkbrauw naar achterzijde kaak over hals verder doorlopend langs flanken tot aan staart. Vrij korte handpenprojectie. De vogel vloog vanuit de uitbreiding richting Zwinreservaat waar hij in de plasjes achter de ‘Klutenplas’ neerging en uit het zicht verdween.”

Verder zagen we heel wat Gierzwaluwen, zoals elke week Wespendief en de meer zeldzame  Grauwe Kiekendief. Een Roerdomp was weer van de partij. Bij de kleinere vogels stonden we stil bij Strandloper, Krombekstrandloper, Graszanger en Cetti’s zanger. Een Orpheusspotvogel werd  gevangen en geringd in Wingene. Bekijk alle waarnemingen van deze week en op naar de volgende.

Groetjes van Machteld.

Gierzwaluw

© Johan Buckens

Grauwe kiekendief / Wespendief

© Kris De Rouck / L. Feys

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 233  vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2353 waarnemingen ingevoerd en 162 soorten.

Roerdomp

© Marnix Vyncke

Kleine Strandloper / Krombekstrandloper

© Marc De Ceuninck / Filip De Ruwe

Graszanger / Cetti’s Zanger

© Wim Trio / Patrick Keirsebilck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Zomertaling, Middelste zaagbek, Lepelaar, Roerdomp, Grote zilverreiger, Kuifaalscholver, Wespendief, Bruine kiekendief, Grauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Aziatische goudplevier, Strandplevier, IJslandse grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern,  Zomertortel, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Orpheusspotvogel, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Gekraagde roodstaart,  Boompieper, Kruisbek.

Orpheusspotvogel

© Johan Buckens

Bovenste foto: Aziatische Goudplevier © Hans Matheve

Machteld Kaesemans 20/07/2021