Blikvangers van 19/07 tot en met 25/07/2021.

Machteld Kaesemans

Zoals elke week breng ik jullie de blikvanger onder de vogels in ons Mergus gebied. Met veel plezier deel ik jullie mee dat er een Grauwe Klauwier gespot werd  op 25/07/2021 in Knokke -Willem Leopold Polder- voor één dag. Deze  vogel is uiterst zelden bij ons!!! In 2020 werd er met zekerheid 1 gezien op Roksem Put. In 2019 zat er 1 van 29/09 tot en met 4/10/2019 op de Put van Vlissegem. Een Visarend werd gezien deze week in het Zwin. Drie Zwarte Ooievaars vlogen over Beernem en een Purperreiger werd gespot in Damme. Heel veel Visdieven, zo’n 1200, zaten in de voorhaven van Zeebrugge en één Noordse Stern aan de Eendekooi van Wenduine. Beide vogelsoorten gelijken heel goed op elkaar. De Noordse Stern heeft zowat de langste trekroute van alle vogels. Om af te sluiten kom ik nog eens terug op onze geliefde zwaluwen. Veel Boerenzwaluwen, hier en daar de Huiszwaluw en heel wat minder Oeverzwaluwen werden gemeld. Als toemaatje vermeld ik nog graag de 16 overvliegende Kruisbekken aan de Put van Vlissegem en 14 in Jabbeke centrum. Dit was het voor deze week. Bekijk aandachtig de Merguswebsite en je weet wat er nog zoal gezien werd.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-07-25&z=0&provincie=0

Visarend

© Filip De Ruwe

Zwarte Ooievaar / Purperreiger

© Kris De Rouck / Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 244 vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2391 waarnemingen ingevoerd en 160 soorten.

Visdief / Noordse Stern

© Marc De Ceuninck

Boerenzwaluw / Huiszwaluw

© Johan Buckens / Marc Nollet

Oeverzwaluw

© Marnix Vyncke

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Geoorde fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Kuifaalscholver, Visarend, Wespendief, Bruine kiekendief, Havik, Slechtvalk, Steltkluut, Strandplevier, IJslandse grutto, Bosruiter, Krombekstrandloper, Grauwe franjepoot, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Kerkuil, Bosuil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Wielewaal, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Blauwborst, Gekraagde roodstaart,  Boompieper, Kruisbek.

Kruisbek

© Filip De Ruwe

Bovenste foto: Grauwe Franjepoot © Marc Nollet

Machteld Kaesemans 27/07/2021