Blikvangers van 26/07 tot en met 01/08/2021

Machteld Kaesemans

Terug een week verder met eerder herfstweer dan zomer. Toch waren de vogelaars regelmatig op stap en kan ik jullie volgende geziene vogels aanbieden. Zeer uitzonderlijke exemplaren werden niet gezien…geen probleem alle vogels zijn mooi!!! Elke week wordt de Bruine kiekendief gespot, hierbij krijg je een prachtige foto van een 1ste jaar vogel. Dit is een van de grootste kiekendieven zelfs iets groter dan een buizerd. De Rode wouw was er ook met zijn mooie kleuren. Lepelaars en Steltkluten lieten zich vrij gemakkelijk bewonderen. De Visarend , vorige week al van de partij, was er ook en heel veel Visdiefjes. Opnieuw werd een Hop gespot, je kan hem zien onderaan de pagina. De vier laatste vogels zijn steltlopers van de familie Calidris: Kanoet, Kemphaan, Bonte strandloper en Kleine strandloper. Volgende week komt er een andere geziene soort aan de beurt.

Geniet tussen de regenbuien door van de mooie natuur want dit is de beste ontspanning.

https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-08-01&z=0&provincie=0

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Rode Wouw

© Kris De Rouck

Lepelaar / Steltkluut

© Marnix Vyncke / Marc Nollet

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 221 vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2051 waarnemingen ingevoerd en 157 soorten.

Visarend / Visdief

© Filip De Ruwe / Yves Baptiste

© Kanoet / Kemphaan

© Jim Oostvogels / Marc Nollet

Bonte Strandloper / Kleine Strandloper

© Jan Baert / Marc De Ceuninck

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Topper, Geoorde fuut, Zwarte ooievaar, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Steltkluut, Strandplevier, IJslandse grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern, Zomertortel, Bosuil, Hop, , Zwarte specht, Wielewaal, Cetti’s zanger, Graszanger, Braamsluiper, Boompieper, Kruisbek.

Hop

© Jan Baert

Bovenste foto :  Bruine Kiekendief © Filip De Ruwe.

Machteld Kaesemans 03/08/2021