Blikvangers van 09/08 tot en met 15/08/2021.

Machteld Kaesemans

Wij zijn half augustus voorbij en toch kregen we niet het echte zomerweer. Velen noemen dat “Zomer op zijn Belgisch”! Toch zijn er enkele nieuwe soorten bijgekomen zoals  de Grijze Wouw, de Zwarte Wouw en af en toe een Nachtegaal. De Wespendieven zien we reeds geruime tijd elke week. Enkele Geoorde futen waren van de partij aan Roksem Put en de Put van Vlissegem. Heel wat Kluten, zelfs tot 350, zitten aan de Zwinuitbreiding. Visdieven komen ons opvrolijken en we spotten opnieuw een Velduil en een zeer mooie Bosuil!  De Grijze wouw en de Zwarte  wouw zijn wel de zeldzame  uitblinkers. Bij de kleine vogels vielen het aantal Putters en Kruisbekken op  en niet te  vergeten een Nachtegaal in Het Zwin en in Heist. Voor de rest kijken op Mergus naar de waarnemingen, binnenkort keren er wel een paar soorten terug of nemen hier een pauze.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2021-08-15&z=0&provincie=0 

Zwarte Wouw

© Marc De Ceuninck

Geoorde fuut / Kluut

© Marc De Ceuninck / Marc Nollet

Wespendief

© Dieder Plu

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 263 vogelaars  onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3944 waarnemingen ingevoerd en 160 soorten.

Velduil / Bosuil

© Marnix Vyncke / © Dominique Demeulemeester

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Zomertaling, Krooneend, Geoorde fuut, Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Visarend, Wespendief, Zwarte wouw, Grijze wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Bosruiter, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Dwergstern, Grote stern, Zwarte stern,  Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Wielewaal, Cetti’s zanger, Waterrietzanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Kruisbek.

Nachtegaal

© Johan Buckens

Putter / Kruisbek

© Geert Vanhulle / © Filip De Ruwe

Bovenste foto: Grijze Wouw © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 17/08:2021