Blikvangers van 06/09 tot en met 12/09/2021

Machteld Kaesemans

Een week is vlug voorbij, dus zijn we hier terug met de wekelijkse Blikvangers. Ditmaal kregen we wel enkele nieuwe of weinig geziene soorten zoals: een Morinelplevier aan het Pompje, een Kwak en Steppekiekendief. Visarend zien we elke week net als  Wespendief. Het eerste  Smelleken na enkele maanden was ook van de partij. De Bonte Vliegenvanger zag men de laatste weken heel veel en op meerdere plaatsen. Temmincks Strandloper en Strandplevier  kunnen jullie bekijken op bijhorende foto’s. Als afsluiter een Baardman, altijd even leuk om te spotten!!!

Voor de rest kijken jullie best op Mergus naar de waarnemingen.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Steppekiekendief

© Marc Janssens

Visarend / Wespendief

© Danny Claeysier / Marnix Vyncke

Smelleken

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 209 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2797  waarnemingen ingevoerd en 174 soorten.

Bonte Vliegenvanger

© Johan Buckens

Temmincks Strandloper / Strandplevier

© Johan Buckens / Herman Blockx

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Zomertaling, Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Rode Wouw, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Morinelplevier, Strandplevier, IJslandse grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Temmincks strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote stern, Kleine jager,  Bosuil, Kleine bonte specht, Zwarte specht, Baardman, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Snor, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Duinpieper, Boompieper, Europese kanarie, Kruisbek.

Baardman

© Marnix Vyncke

Bovenste foto: Morinelplevier © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 14/09/2021