Blikvangers van 11/10 tot en met 17/10/2021

Machteld Kaesemans

Deze week waren er  opnieuw veel vogelaars onderweg, dus veel waarnemingen en wat nieuwe soorten. Stilaan landen er meerdere wintergasten zoals de Kleine Rietgans, de Kolgans, de Brandgans, de Rotgans en massaal veel Grauwe  ganzen die hier komen overwinteren. Andere toffe soorten vonden eveneens de weg naar onze contreien zoals de Parelduiker, de Roodkeelduiker, de Zeearend en een zeer late Wespendief. Bij de steltlopers zien we nu regelmatig een Bokje en de grotere Watersnip. Heel leuk is de eerste Bonte kraai die gezien werd, enkele beflijsters en een Klapekster. Bij de kleinere vogels noteer ik graag de Siberische tjiftjaf, een Bonte vliegenvanger, Goudvink en Appelvink, Geelgors en Ijsgors.  Blader maar goed door de waarnemingen op de Mergussite en je zult nog heel wat soorten ontdekken!!!

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Bonte Kraai

Kleine rietgans / Kolgans

© Marc Nollet / Marc De Ceuninck

Bokje / Watersnip

© Filip De Ruwe

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 256 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5677  waarnemingen ingevoerd en198 soorten.

Beflijster

© Kris De Rouck

Klapekster / Bonte vliegenvanger

© Eddy Meynen / Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Witbuikrotgans, Parelduiker, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Noordse stormvogel, Noordse pijlstormvogel, Grauwe pijlstormvogel, Lepelaar, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Zeearend, Wespendief, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Watersnip, IJslandse grutto, Kleine strandloper, Krombekstrandloper, Paarse strandloper, Rosse franjepoot, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote stern, Grote jager, Middelste jager, Kleine jager, Kleinste jager, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Klapekster, Roek, Bonte kraai, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Siberische tjiftjaf, Bladkoning, Braamsluiper, Beflijster, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte vliegenvanger, Boompieper, Waterpieper,  Europese kanarie, Kleine barmsijs,  Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Geelgors,  IJsgors.

Geelgors

© Marc Nollet

Bovenste foto: Zeearend © Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 19/10/2021