Blikvangers van 25/10 tot en met 31/10/2021

Machteld Kaesemans

Deze  week zagen we enkele zeldzame en zeer zeldzame soorten in onze streek zoals Kortteenleeuwerik, Siberische boompieper, Russische kauw, Bonte kraai en de meer gekende Roodkeelduiker. De  Siberische boompieper werd vorig jaar in dezelfde periode door meer dan 100 vogelaars gezien aan de Fonteintjes. De Havik en de Roek zien we praktisch elke week en breng ik ook in beeld. Veel Baardmannetjes waren nog onderweg. Een Appelvink en Goudvink lieten zich nog eens bewonderen, net als een paar Fraters. Dit was het dan voor deze week, bekijk alles op de website van Mergus bij waarnemingen.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Havik

 © Jelle Van de Veire

Russische kauw / Roek

© Riek Geling / Marc Nollet

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 187 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2350  waarnemingen ingevoerd en 171 soorten.

Baardman

© Patrick Keirsebilck

Kortteenleeuwerik / Boomleeuwerik

© Filip De Ruwe / Wim Trio

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Kleine strandloper, Paarse  strandloper, Geelpootmeeuw, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht, Zwarte specht, Roek, Russische kauw, Bonte kraai, Baardman, Kortteenleeuwerik, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Siberische tjiftjaf, Bladkoning, Braamsluiper, Beflijster, Grote pieper, Siberische boompieper, Waterpieper,  Europese kanarie, Kleine barmsijs, Frater,  Kruisbek, Goudvink, Appelvink, IJsgors.

Siberische Boompieper / Frater

© Geert Carette / Ignace Robbe

Bovenste foto: Roodkeelduiker © Johan Buckens

Machteld Kaesemans: 2/11/2021