Blikvangers van 1/11 tot en met 7/11/2021

Machteld Kaesemans

Opnieuw een week met verschillende nieuwigheden. De twee eerste  IJseenden van eind 2021 werden  gezien in Blankenberge. Een IJsduiker vloog zuidwest over het staatsbos van Wenduine. Een Parelduiker vloog ook zuidwest over de Noordzeekust evenals een Roodkeelduiker. De winterganzen  zoeken een plekje  in de Polders zoals Kleine rietgans, Kolgans, Rotgans, Brandgans e.a.  De Bruine boszanger, de Pallas ’boszanger en de Siberische  tjiftjaf waren ook van de partij!!!  De mooie Sneeuwgorzen wijzen ons erop dat de winter zeer nabij is.

Bekijk alle waarnemingen op de website van Mergus en ga vogels spotten indien mogelijk!!!

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

IJsduiker / Parelduiker

© Kris De Rouck / Herman Blockx

Roodkeelduiker

© Herman Blockx

Kleine Rietgans / Kolgans

© Marc Nollet

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 295 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3121 waarnemingen ingevoerd en 185 soorten.

Bruine Boszanger

© Johan Buckens

Pallas ‘boszanger

© Johan Buckens

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kwartel, Wilde zwaan, Topper, IJseend, Middelste zaagbek, IJsduiker, Parelduiker, Roodkeelduiker, Geoorde fuut, Grauwe pijlstormvogel, Vaal stormvogeltje, Lepelaar, Koereiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Kleine strandloper, Paarse  strandloper, Rosse franjepoot, Geelpootmeeuw, Vorkstaartmeeuw, Grote jager, Middelste jager, Kleine jager, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Zwarte specht, Roek, Bonte kraai, Baardman, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Bruine boszanger, Pallas ’boszanger, Siberische tjiftjaf, Beflijster, Nachtegaal, Grote pieper, Boompieper, Siberische boompieper, Kleine barmsijs, Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Geelgors, Dwerggors, Sneeuwgors.

Sneeuwgors

© Danny Claeysier

Bovenste foto: IJseend © Filip De Ruwe.

Machteld Kaesemans 9/11/2021