Blikvangers van 15/11 tot en met 21/11/2021

Machteld Kaesemans

Heel wat minder soorten dan vorige week. Toch blijft het altijd interessant om te zien wat er in deze donkere dagen ons komt begroeten. Middelste zaagbek en Geoorde fuut zijn steeds leuk. Verschillende reigersoorten waren van de partij, Zeekoet en Alk lieten zich bewonderen maar  uitzonderlijk zagen we 5 soorten uilen in één week nl: Kerkuil, Bosuil, Velduil, Steenuil en Ransuil. Een heel late Grauwe klauwier werd gedetermineerd, De Bonte Kraai is er nog steeds. Bij de Turdusfamilie (lijsterfamilie) werden we getrakteerd  op Zanglijster, Koperwiek en Kramsvogel. Natuurlijk waren er nog veel andere soorten o.a. Merel. Kijk naar de waarnemingen op www.mergus.be.  Om af te sluiten wil ik toch nog de talrijke Sijsjes, de Pallas’ boszanger en de zingende Siberische tjiftjaf vermelden. Geniet nog van de weinige zonnige dagen!

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Kerkuil / Velduil

© Marc Nollet / Marnix Vyncke

Steenuil / Bosuil

© Johan Buckens / Rik De Jaegher

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 216  vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2724 waarnemingen ingevoerd en 180 soorten.

Kramsvogel

© Marnix Vyncke

Koperwiek / Zanglijster

© Marnix Vyncke / Filip De Ruwe

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Middelste zaagbek, Geoorde fuut, Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Jan-van-Gent, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Ransuil, Steenuil, Zwarte specht, Grauwe klauwier, Roek, Bonte kraai, Boomleeuwerik, Strandleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Pallas ’boszanger, Siberische tjiftjaf, Europese kanarie,  Kleine barmsijs, Appelvink, Sneeuwgors.

Pallas’ boszanger

© Johan Buckens

Bovenste foto: Ransuil © Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 23/11/2021