Verslag Vogelatlas vergadering donderdag 18 november 2021 zaal Avansa Sint-Pieters

Frank De Scheemaeker

 

Aanwezig: Simon Feys (Natuurpunt Studie), Frank De Scheemaeker (Reco), Patrick Vandousselaere, Roland Vannieuwenhuyze, Eddy Becue, Patrick Vandamme, Johnny Mylle, Geert De Wispelaere, Emmanuel Crul, Geert Declercq, Marc De Ceuninck, Patrick Keirsebilck, Philippe Deprez, Gilles Bavay en Filip Bonte

Denken mee vanuit thuis uit: Stijn Cooleman, Stefaan Anseeuw, Johan Debuck, Valérie Goethals, Nathalie Resteau, Robrecht Pillen, Michel Louette, Wouter Faveyts, Wim Jans en Ignaas Robbe

Verontschuldigd: Machteld Kaesemans,

 

Ondanks dat Corona opnieuw de kop opsteekt – besluiten we toch de vergadering met mondmasker te laten doorgaan en bedanken alle aanwezigen voor hun komst. En evenzeer diegenen die van thuis uit meedenken/meewerken

Simon heeft een kort overzicht van de doelstellingen van het project en beantwoordt een ganse reeks prangende vragen:

  • Zomer- en wintertellingen, wanneer, hoe……
  • 5 km hokken met daarin 8 gouden 1km hokken en 8 punttellingen
  • Tellen op papier of met de app (jammer alleen android)
  • Interpreteren en verwerken van (bijkomende) gegevens – via avimap, waarnemingen.be
  • Wat als één deelhok of één punt niet kon geteld worden?
  • Automatisch clustering niet altijd perfect – zelf aanvullen en schatten

Het is niet altijd eenduidig klaar en soms moeten keuzes en interpretaties gemaakt worden, maar we hebben allen een positief gevoel na de uitleg en de discussies.

We benadrukken dat alle waarnemingen spontaan in waarnemingen.be ingevoerd – mits de juist plaats en gedragscode werd ingegeven ook in gegevensbank worden opgenomen ter interpretatie/aanvulling.

Simon spreekt Sovon aan om nog enkele verkeerd toegewezen hokken tussen Mergus en Torhout om te wisselen.

Gezien het groot aantal niet geteld hokken in de Limburg komt er waarschijnlijk een vierde 2023 teljaar bij.

Hoewel het in eerste instantie om een uitleg vergadering ging om de tel – en verwerkingswijze uit te leggen, trekt Frank toch zijn stoute schoenen aan om te polsen of er zich geen nieuwe tellers in de zaal bevinden en aangevuld met enkele telefoontjes erna – geeft dat volgend resultaat:

Patrick Vandousselaere en Roland Vannieuwenhuyze tellen hok ES 26A

En verder wordt definitief bevestigt voor 2022:

Emmanuel Crul telt hok ES 27A

Ignaas Robbe bevestigt: volgend jaar ga ik inderdaad hol ES 18A en ES18B doen, voorjaar en winter.

Stefaan Anseeuw en Gilles Bavay verdelen ES 28C

Gilles telt ook het grenshok ES 28 D

Michel Louette telt grenshok telt ES 27B, maar alleen in de zomer, wie kandidaat winter?

Verder werd de vraag gesteld aan Patrick K om ook in de winter zijn geclaimd hok ES 16B te tellen (Patrick je zou dat toch doen en nog cliamen hé)

Heb ik vanavond naar Nathalie Resteau en Wouter Faveyts een mail gestuurd hoe ze grenshok ES 28B onder elkaar gaan verdelen

Hebben we heel wat deel kandidaten voor hok ES 18 C Lissewege (Bruno Beyen, Philippe Deprez, Stijn Cooleman, Harry Vandecnocke……)  Frank belegt binnenkort extra overleg met hen

We bedanken iedereen alvast voor zijn inzet en zien dat er voor 2022 en 2023 dan niet meer zo heel veel overblijft en we hopen dat met een vergadering in februari en of persoonlijke contacten in te vullen.

Als ik het goed voor heb zijn dat

ES 06 D                 Aartrijke

ES 16 D                 Oostkamp-Waardamme-Hertsberge (Jochen Vanryckeghem was al deelkandidaat maar graag niet alleen)

waar ik straks (mede) vogelaars voor zoek  – of voelt iemand zich nu reeds kandidaat – laat het me weten.

Tot onze grote spijt was de bar wegens Corona gesloten en waren we voor één keer vroeger thuis dan gewoonlijk

Heb ik belangrijke info of iemand vergeten in mijn betoog, alvast mijn excuses en laat het me weten.

 

Frank De Scheemaeker – 0473 91 84 36 – fds4022@gmail.com