Blikvangers van 20/12 tot en met 26/12/2021

Machteld Kaesemans

Beste wensen voor 2022 en veel ontspanning bij het vogelspotten!!!

De laatste weken zien we veelal dezelfde soorten. De  Bonte Kraai doet haar best, maar de Ross’ Meeuw heeft waarschijnlijk andere oorden opgezocht. Heel wat Kleine Zwanen zitten in ons gebied, vooral in Oedelem – Zandberg en Kattine kan men ze  gaan bewonderen. De echte wintersoorten zoals de Kramsvogel en de Koperwiek waren van de partij. Heel wat Bonte Strandlopers en Steenlopers werden gespot. Eindelijk ziet men Keep, Putter en Sijs in mooie aantallen. Er zijn nog veel andere soorten onderweg of ter plaatste. Neem een goeie regenjas mee want er worden dagelijkse buien voorspeld. Ik wens jullie een leuke week toe met gezellige  etentjes en warme momenten samen!!! Kijk ondertussen toch zoveel als mogelijk naar de waarnemingen op www.mergus.be. en je blijft op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vogels! .

Tot de volgende en groetjes van

Machteld.

Bonte Kraai / Kleine Zwaan.

© Joachim Pintens / Marnix Vyncke

Kramsvogel

© Marc Nollet

Bonte Strandloper / Steenloper

© Filip De Ruwe / Marc Nollet

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 249  vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2618  waarnemingen ingevoerd en 153 soorten.

Putter / Keep

© Geert Vanhulle / Patrick Keirsebilck

Koperwiek

© Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame  vogels van deze week

Kleine zwaan, Krooneend, Grote zaagbek, Roodkeelduiker, Kuifduiker, Geoorde fuut, Lepelaar, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Alk, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht,  Roek, Bonte kraai, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Waterpieper, Kruisbek, Goudvink, Appelvink, Grauwe gors, IJsgors, Sneeuwgors.

Machteld Kaesemans 28/12/2021