Mergus Nieuwsbrief 2022/01 – watervogeltellingen – agenda komende weken – sneeuwgorzen geringd – batumi – inbo nieuwsbrief – varia – vrijwillige bijdrage

Frank De Scheemaeker

 

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland

Hoys allen

Ziehier onze eerste 2022 Mergus Weeknieuws brief!

Vooreerst een woord van dank aan iedereen die reageerde op onze Nieuwjaarsbrief en reeds zijn 2022 steunbijdrage over maakte. Indien nog niet: scrol naar helemaal onderaan en schrijf nog vanavond over a.u.b.

 

DIT WEEKEND: 15 en 16 JANUARI – WATERVOGELTELLINGEN

We tellen zowel de watervogels, de ganzen en de slaapplaatsen van Aalscholvers en ‘witte reigers’.

  • Marc Dc spreekt de watervogeltellers straks nog even aan
  • Christine en Eckhart doen dat voor de ganzen
  • Wim J schreef alle Aalscholver tellers aan
  • Ondergetekende contacteerde alle reigertellers

Speciale oproep van Frank aan de watervogeltellers – zouden jullie aub de resultaten – naast die in het watervogelprogramma – uitzonderlijk ook extra in waarnemingen.be willen ingeven. Dit is zeer belangrijk voor de Vogelatlas, daar de gegevens uit waarnemingen.be automatisch in de Atlas zullen worden verwerkt! Alvast bedankt.

De traditionele gezamenlijke Achterhaven/Zeebrugge/Lissewege groepsexcursie kan opnieuw doorgaan en iedereen is dan ook verwacht zondag 16 januari om 08u45 aan de gekende Havenrand parking (tov Nieuw Politiehuis) Louis Coiseaukaai Brugge. Carpooling. Terug 12u15. Drie ploegen olv Paul Maertens, Marc De Ceuninck en Frank De Scheemaeker (0473 91 84 36)

 

AGENDA –  DE KOMENDE WEKEN

Zaterdagavond 22 januari – wulpen slaapplaatstellingen in gans België – Guido Rappé sprak vandaag de vaste tellers aan

Weekend vrijdag 04 t.e.m maandag 07 februari  (bij slecht weer verlengd tot 11 februari – 14 februari – 23 ste stootvogeltelling – Frank en Marc sturen de uitnodigingen, handleidingen en kaarten volgende week op. Het regio invoerscherm komt straks actief!

Vogelatlas – Frank spreekt begin februari de broedvogeltellers 2022 aan! En wenst  de Wintertellers 2021/2022 veel telgenot!

Grote Vogeltelweekend 29 – 30 januari – jullie tellen toch ook opnieuw jullie tuinvogels!

 

VANDAAG 32 SNEEUWGORZEN GERINGD IN DUINKERKE

Volgende mededeling daarnet op facebookpagina van    Vogeltrek over de Lage Landen  opgepikt: pas op voor geringde Snowbuntings! We hebben er 32 gevangen in Dunkerque vandaag, en ze dragen een oranje ring met 2 zwarte letters. Bern benieuwd of deze vogels langs onze kust gaan opgemerkt worden

 

VOGEL NIEUWSBRIEF INBO

Hoys allen – daar moet je absoluut voor ingeschreven zijn! Alle resultaten en interessante vogelweetjes in Vlaanderen komen er aan bod! Niet te missen! Bedankt Wouter F om nogmaals door te geven. Eerste link heel interessant voor de Vogeltatlastellers.

Dit is de link naar de originele nieuwsbrief: https://purews.inbo.be/ws/portalfiles/portal/67043144/INBO_Vogelnieuws34.pdf#page=3

Ik denk dat je via deze link op (onder meer) de vogelnieuwsbrief van INBO kan inschrijven: https://www.vlaanderen.be/inbo/nieuwsbrief/

 

BATUMI

Johannes Janssen vroeg me volgende oproep op te nemen:

Beste Mergusser,

ik mail je omdat Mergussers in het verleden de Batumi Raptor Count

(meermaals) hebben bezocht en/of gesteund. Je hebt er waarschijnlijk goede herinneringen aan, en waardeert het aanhoudende monitorings- en beschermingswerk in Georgië.  De voortzetting van dit werk komt nu in het gedrang.

Om in 2022 opnieuw een najaarstelling te kunnen organiseren, hebben we een crowdfunding opgestart en zoeken we nog 10.000 euro. We hebben je steun hard nodig, want zonder voldoende funding stop de telling. Doe vandaag nog een gift via:

https://www.batumiraptorcount.org/support

 

Belgen kunnen ook een fiscaal aftrekbare donatie doen via Natuurpunt vzw. Stort daarvoor op de Natuurpunt Studie account BE12 2300 5247 4592 en vermeld “Gift BRC projectnummer F-02402”. Je ontvangt hiervoor een fiscaal attest van Natuurpunt, en zij storten jouw gift integraal door naar ons. Eind januari vragen we de balans op, en worden de giften die via deze weg zijn binnengekomen toegevoegd aan de crowdfunding bar. Nederlanders kunnen op verzoek een attest verkrijgen voor de gift die via de website is binnen gekomen.

 

Sinds ik de BRC mee heb opgericht in 2008 is het al elk jaar moeilijk gebleken om voldoende geld op te halen om de telling te organiseren. We hebben talloze kleine (en grotere) fondsen aangeschreven, Youth-in-action kampen en Erasmus+ projecten uitgewerkt, bijdragen gevraagd uit het ecotourisme, een lokale tour operator opgericht, sponsors gezocht en tshirts verkocht. Maar we zijn er vooralsnog niet in geslaagd om op lange termijn deze monitoring te financieren. Dit desondanks dat we ons allemaal als vrijwilligers inzetten, hierbij enorm waardevolle en kwalitatieve data verzamelen, en dat heel kostenefficiënt doen. We zijn op het punt gekomen dat we voor de jaarlijkse najaarstelling jou aanspreken. Je steun is belangrijk nu in 2022, en voor de jaren die nog komen. Overweeg daarom een terugkerende bijdrage.

Alvast hartelijk dank.         PS: stuur dit bericht gerust door

Kind regards,

Johannes Jansen

board member

Batumi Raptor Count

www.batumiraptorcount.org

 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE – STEUN MERGUS 

Langs deze weg willen we jullie vriendelijk vragen om jullie steunbijdrage van €12 te storten op ons nieuw rekeningnummer BE 15 8917 5408 0030 van Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge met vermelding “Steunbijdrage 2022”. Nieuwe sympathisanten worden gevraagd om ook hun e-mailadres door te geven.

 

TOT SLOT

Vergeet niet van de wekelijkse blikvangers van onze Machteld te genieten op www.mergus.be en de Mergus Facebook. En de Zwinverslagen in bijlage door te nemen.

Met vriendelijke groeten          Frank en zijn ganse Bestuur