Blikvangers van 10/01 tot en met 16/01/2022

Machteld Kaesemans

De winter doet zijn best wat betreft de zeer donkere, korte dagen !!! Toch vond ik wat nieuwigheden … het zijn geen uiterst zeldzame vogels maar het is heerlijk om ze bezig te zien bij een wandeling. Typisch zijn wel de Wintertaling en de Brilduiker. De Ransuil en de Bosuil in het halfduister ontmoeten is een droom en een heel leger Kieviten vullen de hemel met hun geluiden. De Kleine en Middelste Bonte Specht lijken de mooiste juwelen voor een kale boom. Een Slechtvalk op zoek naar eten is altijd een geschenk! Bij de kleinere vogels zagen we veel Sneeuwgorzen en een paar Staartmezen. De rest vinden jullie terug op www.mergus.be. en zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vogels! .

Tot de volgende  en groetjes van Machteld.

Brilduiker

© Marnix Vyncke

Ransuil / Bosuil

© Marnix Vyncke / Rik De Jaegher.

Kievieten

© Jo Seynaeve

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 272 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4827  waarnemingen ingevoerd en 163 soorten.

Kleine Bonte Specht / Middelste Bonte Specht

© Eddie Meynen / Vanmeerbeeck Philippe

Slechtvalk

© Marc Nollet

VOGELLIJST / zeldzame vogels van deze week

Kleine zwaan, Grote zaagbek, Krooneend, Geoorde fuut, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote zilverreiger, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Smelleken,  Slechtvalk, Waterral, Bokje, IJslandse grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Goudvink, Appelvink, Sneeuwgors.

Sneeuwgors / Staartmees

© Johan Buckens / Marnix Vyncke

Bovenste foto: © Wintertaling Danny Claeysier

Machteld Kaesemans 18/01/2022