Blikvangers van 07/02 tot en met 13/02/2022

Machteld Kaesemans

Bekijk hier de voornaamste vondsten van deze week. Een Zeearend werd op 12/02 opgemerkt boven de Zwinvlakte, vliegend richting Nederland… steeds een hele belevenis! De Grote en Middelste Zaagbek werden de laatste weken regelmatig gezien. Twee Velduilen op slaapplaats  en een jagende Kerkuil waren ook van de partij, deze laatste op zoek naar een flink hapje. Meerdere Kemphanen tot een 70 tal waren te bewonderen in de Uitkerkse Polders. In het Natuurpark Zwin zag men een 150 Kepen, prachtig in hun mooi vederkleed ! Er waren nog heel wat andere soorten …173 over een hele week, dus trek je regenjas aan en geniet zolang het kan van deze mooie natuur. Vind de rest terug op www.mergus.be   

Groetjes en tot de volgende.

Machteld.

Grote Zaagbek /Middelste Zaagbek

© Filip De Ruwe / Marnix Vyncke

Velduil / Kerkuil

Kerkuil Foto Marc Nollet

© Danny Claeysier / Marc Nollet

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 304 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 5562  waarnemingen ingevoerd en 179 soorten.

Kemphaan

© Patrick Keirsebilck

Keep

© Marc Nollet

VOGELLIJST 

Witbuikrotgans, Roodhalsgans,  Zomertaling, IJseend, Grote zaagbek, Middelste zaagbek, IJsduiker, Parelduiker, Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, Geoorde Fuut, Noordse Stormvogel, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Zeearend, Rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Ruigpootbuizerd, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Zeekoet, Alk of Zeekoet, Kerkuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek,  Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Graszanger, Kleine barmsijs, Kruisbek Appelvink, IJsgors, Sneeuwgors..

Bovenste foto: Zeearend Marnix Vyncke.

Machteld Kaesemans 15/02/2022