Blikvangers van 14/02 tot en met 20/02/2022

Machteld Kaesemans

Het was een zware week met veel hindernissen zoals storm, regen, grijs en grauw. Wij vonden het niet leuk … de vogels ook niet. Toch werden er nog enkele mooie soorten gespot De Roerdomp en Zeekoet waren van de partij. In Het Zwin- Kleyne Vlakte werden meerdere Ooievaars gezien op nest. De mooie Ijseend was er ook deze week terug. Bij de steltlopers zagen we Rosse Grutto en Grutto. Nog veel andere steltlopers lieten zich in grote groepen bewonderen zoals Steenloper, Kanoet, 422 Bonte Strandlopers, Tureluur en Drieteenstrandloper.

Er waren nog heel wat andere soorten over een hele week Bekijk aandachtig de volledige vogellijst alsook de bijgevoegde foto’s van onze fotografen!

Vind de rest terug op www.mergus.be   

Groetjes van Machteld.

Zeekoet

© Wim Trio

Ooievaar /  IJseend

© Willy Missinne / © Eric Van Colenberghe

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 171 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 1952  waarnemingen ingevoerd en 150 soorten.

Rosse Grutto / Grutto

© Herman Blockx

Steenloper / Kanoet

© Marc Nollet / © Jan Baert

VOGELLIJST /

Roodhalsgans,  IJseend, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Kuifaalscholver, Rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Bokje, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Zeekoet, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Roek, Bonte Kraai,  Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Waterpieper, Appelvink, Sneeuwgors..

Bonte Strandloper

© Jan Baert

Bovenste foto: Roerdomp © Marnix Vyncke

Machteld Kaesemans 22/02/2022