Blikvangers van 21/02 tot en met 27/02/2022

Machteld Kaesemans

We zagen in de laatste weken meermaals dezelfde vogelsoorten, wel in ruim aantal. Op 27/02 telden we 127 soorten en op 26/02,  129. Nieuw voor deze week en soms zeldzaam voor ons gebied waren de Raaf, heel veel doortrekkende Kraanvogels, af en toe een Jan-van-Gent en een eerste Rouwkwikstaart. Grutto’s zaten er heel veel in Oudenburg-Weiden Pompje- en aan de Damse Vaart. Roodhalsfuut en Geoorde Fuut waren van de partij. Er waren nog heel wat andere soorten over een hele week. Bekijk aandachtig de volledige vogellijst alsook de bijgevoegde foto’s van onze fotografen!

Vind de rest terug op www.mergus.be   

Groetjes van Machteld.

Jan van Gent

© Marc Nollet

Geoorde Fuut / Roodhalsfuut.

© Filip De Ruwe / Marc Nollet

Grutto

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 230 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3099  waarnemingen ingevoerd en 158 soorten.

Raaf

© Robin Gailly

Rouwkwikstaart / Kuifmees

© Johan Buckens / © Marc Nollet

VOGELLIJST /

Roodhalsgans,  IJseend, Grote Zaagbek, Middelste Zaagbek, Roodkeelduiker, Roodhalsfuut, Geoorde Fuut, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, IJslandse Grutto, Paarse strandloper, Pontische meeuw, Zeekoet, Alk, Kerkuil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Raaf,  Boomleeuwerik, Cettti’s zanger, Waterpieper, Rouwkwikstaart, Kleine Barmsijs, Kruisbek, Appelvink, Sneeuwgors.

Bovenste foto: Kraanvogels © Marc Nollet

Machteld Kaesemans 02/02/2022