Blikvangers van 07/03 tot en 13/03/2022

Machteld Kaesemans

Deze week zagen we wel enkele zeer uitzonderlijke “spetters”. Een Havikarend… zeer zeldzaam werd gezien op 11/03 in Bloemendale. Ook op 11/03 werd een Blauwborst gespot in  Uitkerke Weiden en een Boerenzwaluw aan de Fonteintjes op 13/03. Kijk naar trektellen op de website van Mergus en je zult zien dat er al heel wat vogels trekken naar hun broedplaatsen, zoals Kraanvogels, donderdag ll. 23201 Vinken, zondag meer dan 100 Zilverreigers, dagelijks Grutto ’s en Zomertaling. Verder nog leuke doortrek van Boomleeuwerik, Kramsvogel en Koperwiek. Een leuke exoot om te vermelden: twee Bronskopeenden in Snellegem!!! De rest vinden jullie terug op www.mergus.be   

Groetjes van Machteld.

Boerenzwaluw / Blauwborst  

© Marc Nollet / © Johan Buckens

Grutto

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 250 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4944 waarnemingen ingevoerd en 167 soorten.

Grote Zilverreiger

© Dominique Demeulemeester

 

VOGELLIJST 

Havikarend, Zomertaling, Bronskopeend, Topper, Grote Zaagbek,  Geoorde Fuut, Lepelaar, Koereiger, Grote Zilverreiger, Rode Wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Bokje, IJslandse Grutto, Kleine Strandloper, Paarse strandloper, Bosuil, Velduil, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Boomleeuwerik, Boerenzwaluw, Cettti’s zanger, Siberische Tjiftjaf, Blauwborst, Rouwkwikstaart, Appelvink.

Bronskopeend

© Marc Merckx

Bovenste foto: Havikarend © Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans 15/03/2022