Blikvangers van 18/04 tot en met 24/04/2022

Machteld Kaesemans

Deze week was er een enorme trek aan de Fonteintjes vooral van Regenwulp en  Groenpootruiter, een record voor ons land. De meest zeldzame vogel was  wel de Balkanbaardgrasmus. Zij werd gezien door tientallen vogelaars aan de Voorhaven van Zeebrugge. Dan zijn er nog enkele “speciallekes” zoals Hop, Koekoek, Engelse Kwikstaart, Steltkluut, eerste Roodstuitzwaluw, Visarend, Morinelplevier, Kraanvogel, Lachstern en Reuzenstern, Nachtegaal, zeer veel Lepelaars aan Zeebrugge, Grauwe kiekendief e.a.

Neem wat tijd en overloop de lange lijst van de geziene vogels op www.mergus.be

 Regenwulp / Groenpootruiter

© Filip De Ruwe / © Marc Nollet 

Visarend

© Marnix Vyncke

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 371 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 9658 waarnemingen ingevoerd en 220 soorten.

Roodstuitzwaluw / Nachtegaal

© Joachim Pintens / Johan Buckens.

VOGELLIJST /

Zomertaling, Krooneend, Middelste zaagbek, Geoorde fuut,  Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, Zwarte wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Steppekiekendief, Grauwe Kiekendief, Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Steltkluut, Morinelplevier, Strandplevier, IJslandse grutto, Bosruiter, Krombekstrandloper,  Pontische meeuw, Lachstern, Reuzestern, Dwergstern, Grote stern, Velduil, Hop, Koekoek, Draaihals, Kleine bonte specht, Middelste bonte specht, Zwarte specht, Bonte kraai,  Kuifleeuwerik, Roodstuitzwaluw, Cettti’s zanger, Graszanger,  Sprinkhaanzanger, Braamsluiper,  Balkanbaardgrasmus, Beflijster, Blauwborst, Nachtegaal, Paapje, Bonte Vliegenvanger,  Boompieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, Grauwe gors, Geelgors, Dwerggors, Ortolaan

Bovenste foto: Balkanbaardgrasmus © Hans Matheve

Machteld Kaesemans  / 26/04/2022