Blikvangers van 25/04 tot en met 01/05/2022

Machteld Kaesemans

Terug nieuwe soorten die we nog weinig of niet in dit jaar gezien hebben. De meest opvallende was de Terekruiter, te zien op 28 en 29 April 2022 in het Zwin. Steltkluut, Bosruiter, Temmincks strandloper, Paapje, Groenlandse tapuit, Bonte vliegenvanger, Engelse Kwikstaart, Gekraagde roodstaart gaven ons de zekerheid dat de Lente er was en een leuke kriebeling!!! Neem wat tijd en overloop de lange lijst van de geziene vogels op www.mergus.be

Tot de volgende en groetjes.

Machteld.

Steltkluut

© Johan Buckens

Bosruiter / Temmincks strandloper

© Wim Trio / Marc De Ceuninck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 311 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 6602 waarnemingen ingevoerd en 208 soorten.

Paapje / Groenlandse tapuit

© Johan Buckens / Filip De Ruwe

VOGELLIJST /

Zomertaling, Middelste zaagbek, Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend, rode wouw, Bruine kiekendief, Blauwe kiekendief, Havik,  Smelleken, Slechtvalk, Waterral, Kraanvogel, Steltkluut, Strandplevier, Bokje, Trerekruiter, IJslandse grutto, Bosruiter, Kleine strandloper, Temmincks Strandloper, Krombekstrandloper, Paarse strandloper,  Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Reuzestern, Dwergstern, Grote stern, Draaihals, Zwarte specht, Wielewaal, Bonte kraai,  Kuifleeuwerik, Boomleeuwerik,  Cettti’s zanger, Graszanger,  Sprinkhaanzanger, Snor, Beflijster, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje, Bonte Vliegenvanger, Groenlandse tapuit, Boompieper, Rouwkwikstaart, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, Appelvink,  Ortolaan.

Engelse Kwikstaart

© Johan Buckens

Bovenste foto: Terekruiter  © Johan Buckens.

Machteld Kaesemans 4/05/2022