Mergus Weeknieuws 2022/05/23 : excursie Spuikom – Machteld – Vogelatlas – Huiszwaluw – Oproepen – Kiekendieven

Frank De Scheemaeker

Hoys allen

Op een drafje – het is het moment om in het veld te zitten en niet achter de computer!

 NU WOENSDAGAVOND 25 MEI          – WANDELING AAN DE SPUIKOM VAN OOSTENDE

 

25.05.2022 19.00 uur randparking L. Coiseaukaai Brugge

19.30 uur parking polderstraat 24 te Bredene

wandeling Spuikom Oostende Karina Samyn

 

MACHTELD IN HET ZIEKENHUIS

 

Jullie hadden het waarschijnlijk al een beetje aangevoeld – er klopt iets niet. De anders zo prachtig verzorgde blikvangers bleven uit! Inderdaad Machteld is op van de post Corona pijnen en heeft zich in het ziekenhuis laten opnemen vandaag! Hopelijk komt ze er tot rust en kan ze spoedig herstellen! Beterschap Machteld! Je kan op ons rekenen he.

ZWALUWEN – MEER BEPAALD HUISZWALUWEN

Mag ik opnieuw beroep doen op mijn vaste tel kern om  naar jaarlijkse gewoonte alle bezette nesten van Huiszwaluw in kaart te brengen. Ik ga er zonder tegenbericht van jullie kant van uit dat jullie de gemeentes/gebieden van vorige jaar opnieuw onder de loupe nemen.

VOGELATLAS

Ik zie met veel genoegen dat alle tellers die  in 2022 een zomerhok tellen – goed op schema zijn! Altijd leuk! Dan nog deze winter en volgend voorjaar de laatste gaten dichtrijden en we beschikken over een prachtig regionaal overzicht.

 

Wat valt mij op in mijn atlashok Dudzele-Achterhaven-Ramskapelle:

 

  • Veel meer huismussen dat verwacht!
  • In de polders overal grote aantallen Rietzangers. Ook Roodborsttapuit erg goed. In de dorpskernen ook veel Putter
  • Ofwel lette ik daar vroeger niet genoeg op  .. maar ook heel regelmatig voedselvluchten en nesten van Spreeuw
  • De weidevogels blijven het bijzonder slecht doen.

 

Hebben jullie speciale zaken te melden?

 

NOG ENKELE OPROEPEN EN MEDEDELINGEN

 

 

Dag medewerkers van de vogelatlas en alle andere projecten!

 

Hierbij een warme oproep inzake bescherming en in kaart brengen van broedgevallen van Kiekendieven.

Indien jullie nesten weten zijn of broedverdachte handelingen ziet(oa.aanbrengen nestmateriaal, prooiovergave, uitvliegen van jongen…) in uw telgebied, gelieve mij of Rik Vande Kerchove dan graag op de hoogte te brengen (gegevens worden sowieso onderling naar elkaar doorgestuurd ) .

Je neemt dan best een screenshot die je doorstuurt naar mij zodat we weten waar we moeten zoeken, zodat we de nesten kunnen opvolgen en kunnen zien hoeveel jongen er het nest verlaten. Zo krijgen we een beter zicht van het broedsucces in onze regio jaar na jaar.

De gegevens van de nestplaatsen worden uiteraard niet openbaar vrijgegeven aan derden. Enkel na het broedseizoen krijgt de regio coördinator (Frank) een overzicht.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Mvg, Filip & Rik

Gsm Filip De Ruwe : 0475/517719           Rik Vande Kerchove: rikvandekerchove@telenet.be oproepen van Eric Blauwet

Dag Frank

Hoogspanningslijnen komen de laatste tijd veel in de pers naar aanleiding van het GRUP Ventilus.

Erik Blauwet

Bestuurslid Natuurpunt Jabbeke

Karim vraagt mee te genieten van

 

Onderwerp: Meer dan 3500 ha Vlaamse natuur hersteld dankzij 30 jaar LIFE

 

Meer dan 3500 ha Vlaamse natuur hersteld dankzij 30 jaar LIFE | Natuurpunt

En tot slot een oproep van Johan Boussauw

Van harte uitgenodigd op de tentoonstelling  van het cursistenatelier keramiek waar ik lid van ben en van het kunstenaarscollectief krakk.. De tentoonstelling vindt plaats in de kerk, de oude pastorie en het broederklooster. 
In de oude pastorie kan het keramiekatelier bezocht worden. Zelf ben ik er aanwezig op vr, za en zondag.

Met vriendelijke groeten

Frank  en het ganse Mergus bestuur.

Ps ik kom handen te kort om de beloofde Birdathon sweathers overal zelf rond te brengen. Dus mocht je er recht op ééntje hebben – en je bent in de omgeving van het Waggelwater – kom zeker afhalen