Blikvangers van 27/06 tot en met 03/07/2022

Machteld Kaesemans

Enkele nieuwe soorten, wel wat minder waarnemingen. Zomertortel, IJslandse Grutto, Grote Karekiet, Reuzenstern en Grote stern zijn de laatste aanwinsten. Er werd weer flink “gevogeld” vogels gekeken en gezocht!!! Sommigen zijn nog aan het broeden, anderen aan het voederen. We zitten nu midden in de zomer en onze vogels kunnen een schaal met water en eten goed gebruiken! Bedankt allemaal voor de nodige zorgen. Tot volgende week!

Groetjes van Machteld.

Noordse Stern 

© Marc De Ceuninck

Reuzenstern / Wespendief

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 237 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden  2935  waarnemingen ingevoerd en  141 soorten.

Grote Karekiet

© Marc Nollet

Baardman

© Marnix Vyncke

Vogellijst:

Kwartel, Zomertortel, Stelkluut, IJslandse Grutto, Poelruiter, Bosruiter, Reuzenstern, Grote Stern, Noordse Stern, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Koereiger, Wespendief, Bruine Kiekendief, Kleine Bonte Specht, Zwarte Specht, Kerkuil, Slechtvalk, Baardman, Wielewaal,  Boomleeuwerik, Cetti’s Zanger, Grote Karekiet, Snor, Graszanger, Blauwborst, Boompieper, Gekraagde Roodstaart, Paapje, Goudvink, Rouwkwikstaart, Kruisbek.

Bovenste foto:  IJslandse grutto © Herman Blockx

Machteld Kaesemans 5/07/2022