Blikvangers van 4/07 tot en met 10/07/2022

Machteld Kaesemans

Opnieuw enkele nieuwe soorten zoals: Zwarte Ooievaar, Zwarte Ibis, Woudaap, Noordse Stern, Kleine Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Zwarte Specht, Wielewaal, Bonte Kraai en Baardman,. De rest kunnen jullie bekijken op de website van Mergus. https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2022-07-10&z=0&provincie=0 

Zwarte Ibis

© Danny Claeysier

Waarnemers:

Deze  week waren er 199 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden  3795  waarnemingen ingevoerd en 147soorten.

Dwergstern / Kleine Bonte Specht

© Jan Baert / Antoine Cornelis.

 Vogellijst:

Kwartel, Zwarte Ooievaar, Zwarte Ibis, Lepelaar, Woudaap, Koereiger, Grote Zilverreiger, Wespendief, Bruine Kiekendief, Havik, Arendbuizer, Slechtvalk, Bosruiter, Geelpootmeeuw, Noordse Stern, Dwergstern, Grote Stern, Bosuil, Kleine Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Zwarte Specht, Wielewaal, Bonte Kraai, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde Roodstaart, Boompieper.

Groetjes van Machteld.

Bonte Kraai

© Wim Trio

Bovenste foto: Zwarte Ooievaar© René Dumoulin

Machteld Kaesemans 13/07/2022