Drongengoed bedreigd

Marc Nollet
We laten Dirk Draulans aan het woord op zijn FB-pagina op 5 juli ll. :
 
“Het is om zot te worden, Geachte Lezers, Beste Vrienden. Zelfs de mooiste natuurgebieden in Vlaanderen kunnen, ondanks sterke beschermingsmaatregelen, ineens voorwerp worden van plannen van ontwikkelaars, waarbij er totaal geen rekening wordt gehouden met hun grote natuurwaarden.
Het kan zelfs voor een van de mooiste bossen van Vlaanderen: het Drongengoedbos op het grondgebied van de gemeenten Aalter en Maldegem. Het is het grootste bos van Oost-Vlaanderen, een prachtige locatie voor natuurvriendelijk toerisme. Het wordt Europees beschermd en met zorg beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt.
Maar een deel van het 750 hectare grote gebied bestaat uit een oud militair vliegveld, waar al een halve eeuw zo goed als geen militaire activiteiten meer gebeuren – een deel van de landingsbaan wordt in het weekend wel gebruikt door twee sportvliegtuigjesclubs die dan voor geluidshinder zorgen.
Nu heeft zowel het ministerie van Defensie als CD&V-burgemeester Pieter De Crem van Aalter, ooit nog minister van Defensie, een oog laten vallen op het domein om het – in de woorden van De Crem – te ‘valoriseren’. Defensie overweegt om er een nieuwe kazerne te bouwen voor een duizendtal militairen. Er zou een schietstand komen en het zou toegankelijk worden gemaakt voor zware voertuigen. In de analysen van de plannen wordt met geen woord gerept over een eventuele impact op natuurwaarden – er werd wel bezorgdheid geformuleerd over de impact op de vliegclubs.
In één van die opmerkelijke quotes waar CD&V-politici patent op lijken te hebben als het over onze natuur gaat, liet De Crem optekenen dat het ANB constant bomen in het bos kapt, zodat het wel niet zo waardevol zal zijn als men laat uitschijnen – het kappen van bomen past in een beheersplan om het bos zo divers mogelijk te maken. Om politiek te redden wat er nog te redden valt, gaat de CD&V zich vooral op het platteland richten om zieltjes te winnen. Als het met dit soort ingrepen zal zijn, zal dat geen zegen zijn voor de natuur. De CD&V is een natuurramp – dat zie je ook in de boerendossiers.
De beslissing zou mogelijk volgende week vallen. We houden ons hart vast.
Hierbij een link naar een artikel dat ik over de bedreiging van het Drongengoedbos in Knack schreef, weliswaar achter een betaalmuur: https://www.knack.be/…/defensie-overweegt-kazerne-in…/.
Wie een petitie tegen de komst van de kazerne in het bos wil tekenen, kan dat hier: https://www.groenaalter.be/….”
 
 
Doen hé!