Blikvangers van 01/08 tot en met 07/08/2022

Machteld Kaesemans

Deze week, met de broeierige hitte, zagen we toch enkele nieuwe soorten! Zo werd een Koekoeksjong gespot en gefotografeerd in de Assebroekse Meersen door Ignace Anseeuw. Ook Zomertaling, Krooneend en Topper (wintergast) werden gespot. De Zwarte Ibis werd opnieuw gezien net als een Zwarte Wouw, Bosuil en Kerkuil. In het Zwin werd er een Waterrietzanger gevangen en geringd. Tuinfluiter werd ook gezien en heel wat Boerenzwaluwen, Oeverzwaluw en Huiszwaluw. Vergeet niet naar de waarnemingen en de website van Mergus te kijken! Tot de volgende en laat jullie niet verbranden door de sterke zon!

Veel groetjes van Machteld.

Zomertaling

© Geert De Clercq

Topper

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 239 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2176 waarnemingen ingevoerd en 176 soorten.

Waterrietzanger/ Tuinfluiter

© Marc De Ceuninck / Ruben Saey

VOGELLIJST:

Zomertaling, Krooneend, Topper, Geoorde Fuut, Zwarte Ooievaar, Strandplevier, IJslandse Grutto, Witte Ibis,  Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Bosruiter, Krombekstrandloper, Geelpootmeeuw, Dwergstern, Grote Stern,  Zwarte Ibis, Wespendief, Havik, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Velduil, Kerkuil, Bosuil, Kleine Bonte Specht, Zwarte Specht, Slechtvalk, Waterral, Wielewaal, Cetti’s zanger, Graszanger, Blauwborst.

Huiszwaluw

© Marc Nollet

Bovenste foto: Koekoeksjong © Ignace Anseeuw

Machteld Kaesemans 10/08/2022