Blikvangers van 8/08/2022 tot en met 14/08/2022

Machteld Kaesemans

 

Ook nu verscheidene nieuwe soorten in ons Mergusgebied. De weinig geziene Porseleinhoen was van de partij in Het Zwin, de Visarend was er ook.  Een Topper zat aan Ettelgem Put. De Morinelplevier is zeker het vermelden waard net als de Wespendief. Men hoorde en of zag Grote Karekiet, Waterrietzanger, Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart. De Witte Ibis en de Zwarte Ibis stonden opnieuw te paraderen. Het mooie Paapje was er ook, maar niet voor lang meer. De rest kunnen jullie bekijken op de website van Mergus.  https://mergus.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1&family=0&datum=2022-08-14&z=0&provincie=0

Veel groetjes en tot de volgende.

Machteld.

Visarend

© Marnix Vyncke

Morinelplevier

© Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 214  vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2019  waarnemingen ingevoerd en 161 soorten.

Bonte Vliegenvanger / Gekraagde Roodstaart

© Johan Buckens / Danny Claeysier

Grote Karekiet

© Marc Nollet

VOGELLIJST:

Waterral, Porseleinhoen, Topper, Geoorde Fuut, Morinelplevier, IJslandse Grutto, Zwarte Ooievaar, Witte Ibis,  Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote zilverreiger, Visarend,  Geelpootmeeuw, Wespendief, Havik, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Kerkuil, Bosuil, Kleine Bonte Specht, Slechtvalk, Grote karekiet, Waterrietzanger, Braamsluiper, Cetti’s zanger, Graszanger, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Duinpieper, Paapje,  Blauwborst.

Paapje

© Marnix Vyncke

Bovenste foto: Porseleinhoen © Herman Blockx

Machteld Kaesemans 16/08/2022