Blikvangers van 15/08 tot 21/08/2022

Machteld Kaesemans

Opnieuw enkele nieuwe soorten zoals  de uiterst zeldzame Kleine Torenvalk gezien in de Achterhaven “Weiden spoorweg west” door Filip De Ruwe. Morinelplevier, Visarend, Purperreiger, Jan-van-Gent, Bonte Vliegenvanger, Roerdomp e.a. De rest kunnen jullie zien op waarnemingen Mergus.

Veel groetjes en tot de volgende.

Machteld.

Wespendief / Purperreiger

© Marnix Vyncke

Draaihals / Roerdomp

© Johan Buckens / © Marc Nollet 

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 232  vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 1949  waarnemingen ingevoerd en 172 soorten.

Waterrietzanger / Graszanger

© Marc De Ceuninck / © Wim Trio

VOGELLIJST:

Zomertaling, Waterral, Topper, Geoorde Fuut, Morinelplevier, IJslandse Grutto, Bosruiter, Kleine Strandloper, Witte Ibis,  Lepelaar, Roerdomp, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend,  Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Grote Stern, Wespendief, Zwarte Wouw, Havik, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Kerkuil, Bosuil, Draaihals, Kleine Bonte Specht, Zwarte Specht, Slechtvalk, Waterral, Grote karekiet, Waterrietzanger, Braamsluiper, Cetti’s zanger, Waterrietzanger, Graszanger, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Duinpieper, Paapje,  Blauwborst.

Zwarte Wouw

© Marc De Ceuninck

Bovenste foto: Kleine Torenvalk © Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans  23/08/2022