Blikvangers van 29/08 tot en met 4/09/2022

Machteld Kaesemans

Deze week zien we tal van nieuwe vogels opduiken zoals de Jan-van-Gent, Porseleinhoen, veel Visarenden, Wespendieven e.a. Zeer opvallend mag men wel de aanwezigheid van Roodpootvalk, Grauwe fitis en opnieuw Witte Ibis noemen. De najaarstrek is helemaal in gang geschoten, ze zijn nu op weg naar het zuiden. Ga bij dit mooie weer… indien dit nog wat duurt, naar buiten en geniet van de natuur en onze vogels! Dewinter is op komst en dan kunnen we vooral genieten van een warm, gezellig interieur.

Tot de volgende en groetjes van Machteld.

Wespendief / Rode Wouw

© Marnix Vyncke / Kris De Rouck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 251  vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3831 waarnemingen ingevoerd en 188 soorten.

Poelruiter / Bosruiter

© Patrick Keirsebilck / Marc Nollet

Grauwe Fitis

© Johan Buckens

VOGELLIJST:

Kleine Canadese gans, Kwartel, Zomertaling, Krooneend, Porseleinhoen, Geoorde Fuut, Witte Ibis,  Lepelaar, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Wespendief, Rode Wouw,  Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Grauwe Kiekendief, Roodpootvalk, Slechtvalk, Waterral,  Porseleinhoen, Strandplevier, Bokje, IJslandse Grutto, Poelruiter, Bosruiter, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Geelpootmeeuw, Reuzenstern, Grote Stern, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Draaihals, Cetti’s zanger, Graszanger, Grauwe Fitis, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Sperwergrasmus, Blauwborst, Nachtegaal, Gekraagde roodstaart, Paapje,  Bonte Vliegenvanger, Boompieper,  Kruisbek, Geelgors, Ortolaan.

Bokje

© Filip De Ruwe

Bovenste foto: Visarend © Filip De Ruwe.

Voorpagina; Roodpootvalk / Johan Buckens

Tot de volgende en groetjes

Machteld.