Blikvangers van 22/08 tot en met 28/08/ 2022

Machteld Kaesemans

 

Deze week kan men al goed merken dat het najaar dicht bij de deur staat … aan de aanwezige of voorbijtrekkende vogels. Inderdaad de najaarstrek is begonnen. De Visarend was opnieuw van de partij, evenals de Zwarte Stern, de Zwarte Wouw en de Grijze Wouw. Ook de Kerkuil en de Velduil werden gezien. De rest bekijken jullie best op de website van Mergus.

Visarend / Zwarte Stern

© Patrick Vyncke / Johan Buckens

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 212  vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 2628  waarnemingen ingevoerd en 192 soorten.

Kerkuil / Velduil

© Rik Vande Kerckhove / Marnix Vyncke

VOGELLIJST:

Zomertaling, Porseleinhoen, Geoorde Fuut, IJslandse Grutto, Bosruiter, Krombekstrandloper, Kleine Strandloper, Witte Ibis,  Lepelaar, Koereiger, Purperreiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend,  Pontische meeuw, Grote Stern, Zwarte Stern, Grote Jager, Wespendief, Grijze Wouw, Zwarte Wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik, Slechtvalk, Waterral, Steltkluut, Kerkuil, Bosuil, Velduil, Draaihals, Middelste  Bonte Specht, Zwarte Specht, Boomleeuwerik, Kuifleeuwerik, Raaf, Cetti’s zanger, Snor, Braamsluiper, Sperwergrasmus, Graszanger, Sprinkhaanzanger, Nachtegaal, Bonte vliegenvanger, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Paapje,  Groenlandse Tapuit, Blauwborst, Engelse Kwikstaart, Noordse Kwikstaart, Kruisbek, Goudvink.

Grijze Wouw

© Johan Buckens

Bovenste foto: Nachtegaal © Wim Trio

Machteld Kaesemans 30/08/2022