Blikvangers van 03/10 tot en met 09/10/ 2022

Machteld Kaesemans

Op maandag een klapekster in het Zwin en een sperwergrasmus aan de Oostdam. Dan was het wachten  tot donderdag voor weer een uitschieter: grijze wouw te Houtave (nog steeds aanwezig) en een kuifleeuwerik te Zeebrugge.    Vrijdag opnieuw een sperwergrasmus, nu aan de Westdam en ook de bonte kraai nog steeds gemeld aldaar. 67 koereigers op de slaapplaats te Wenduine. Zaterdag en zondag dan opnieuw twee topdagen met o.a. de eerste  grote zaagbekken in het Zwin, alle soorten spechten als middelste, kleine bonte en zwarte. Roodkeel – en grote pieper in of over het Zwin. Zondag verrassend twee  flamingo’s over zee (1 gewone en 1 Chileense, een eerste bruine boszanger te Heist en een buidelmees in de Fonteintjes. Daar ook 306 lepelaars en 900 aalscholvers en 8959 vink/keep op trek.  Nog steeds kleine aantallen bonte vliegenvanger en paap aanwezig. De bladkoninkjes waren een dagelijkse kustverschijning. Velduilen blijven in groot aantal voor de tijd van het jaar Uitkerke onveilig maken.

Klapekster / Kuifleeuwerik

© Eddy Meynen / Herman Blockx

Grote Zaagbek

 

© Marc Nollet

Flamingo

© Francis Pattyn

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 383 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 4999  waarnemingen ingevoerd en 205 soorten.

Bruine Boszanger

© Johan Buckens

VOGELLIJST:

Grote Zaagbek, Flamingo,  Geoorde Fuut,  Lepelaar, Roerdomp, Kwak, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Grijze wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik, Smelleken, Slechtvalk, Waterral,  Bokje, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Paarse strandloper, Geelpootmeeuw, Grote Stern, Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht, Middelste bonte specht,  Klapekster,  Bonte Kraai, Buidelmees, Baardman, Bruine boszanger, Kuifleeuwerik,  Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Graszanger, Bladkoning, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Sperwergrasmus,  Beflijster, Gekraagde roodstaart, Paapje,  Bonte Vliegenvanger, Groenlandse tapuit, Grote pieper, Boompieper, Roodkeelpieper, Waterpieper, Kleine Barmsijs, Kruisbek,  Appelvink, Geelgors.

Bovenste foto: Grijze Wouw © Eddy Meynen

Machteld Kaesemans  11/10/2022