Blikvangers van 10/10 tot en met 16/10/2022

Machteld Kaesemans

Oktober is de trekvogelmaand en aankomstmaand voor de eerste wintergasten en het is dan ook niet verwonderlijk dat zo goed als dagelijks  smelleken, barmsijs, beflijster, houtsnip, appelvink, roek  etc gemeld werden

Misschien stond ik er de vorige jaren niet bij stil maar nog steeds worden grote stern,  visarend, braamsluiper, paap, bonte vliegenvanger, kleine strandloper en krombekstrandloper gemeld. Hadden die nog niet aan de middellandse zee moeten vertoeven?

Een recordaantal van 88 koereigers kwam op zondag slapen in de Kleiputten van Wenduine. 19 kleine zilverreigers sliepen woensdag in de Fonteintjes.

De zeldzame blikvangers  tot slot: de grijze wouw liet zich tot dinsdag in Houtave bewonderen en dook op zondag opnieuw op te Uitkerke. De bruine boszanger was eveneens nog tot donderdag  te zien in de Sashul te Heist. Op woensdag een kleine alk op de zee voor Knokke. Bonte kraai blijft aanwezig in de Voorhaven van Zeebrugge. Op vrijdag een roodkeel- en op zondag een grote pieper resp. over het Zwin en over de Fonteintjes en zowel op zaterdag en op zondag een pallas’ boszanger te Zeebrugge en een zeer  zeldzame raddes Boszanger. Een echte spetter zoals een geelsnavelkoekoek in Nederland bleef uit.

Houtsnip / Appelvink

© Johan Buckens / Marc Nollet

Beflijster 

© Kris De Rouck

WAARNEMERS:

Deze  week waren er 305 vogelaars onderweg om onze vogels te spotten!!! In het totaal werden 3871 waarnemingen ingevoerd en 177 soorten. 

Pallas Boszanger / Bruine Boszanger

© Johan Buckens

VOGELLIJST:

 Lepelaar, Koereiger, Grote Zilverreiger, Jan-van-Gent, Visarend, Grijze wouw, Rode wouw, Bruine Kiekendief, Blauwe Kiekendief, Havik, Roodpootvalk, Smelleken, Slechtvalk, Waterral,  Bokje, Kleine Strandloper, Krombekstrandloper, Pontische meeuw, Grote Stern, Kleine alk, Zeekoet, Kerkuil, Bosuil, Velduil,  Kleine bonte specht, Zwarte specht,   Roek,  Bonte Kraai, Buidelmees, Baardman, Boomleeuwerik, Cetti’s zanger, Witkopstaartmees,  Graszanger, Bruine boszanger, Pallas boszanger, Raddesboszanger, Siberische tjiftjaf, Bladkoning, Braamsluiper, Sperwergrasmus,  Beflijster, Paapje,  Bonte Vliegenvanger, Boompieper, Roodkeelpieper, Waterpieper, Grote Barmsijs, Kleine Barmsijs, Appelvink, Sneeuwgors.

Bovenste foto: Raddes boszanger © Alain De Broyer

Groetjes, Machteld en Frank.

Machteld Kaesemans 19/10/2022