Blikvangers van 26/12 tot en met 01/01/2023

Machteld Kaesemans

Een winderige, natte week!

De Humes bladkoning werd zo goed als dagelijks waargenomen te Blankenberge en een ringsnavelmeeuw vertoefde kortstondig te Houtave op maandag.

Diezelfde dag ook wat beweging op zee met o.a. 71 jan van gent zuidwestwaarts te Wenduine. Ook niet alledaags: een rouwkwikstaart te Blankenberge en een recordaantal van 52 sneeuwgorzen op strand Zeebrugge.

Op dinsdag nog steeds de topper te Beernem (ganse week nog aanwezig trouwens) en 4 kleine zwaan te Oedelem. Op woensdag een claim van een rode wouw boven Brugge en een roerdomp te Uitkerke.

Op donderdag heel verrassend een wijfje zomertaling te Eernegem en ook de aantallen velduil (6) en ransuil (8) te Uitkerke mogen best leuk genoemd worden. Een middelste jager komt enkele uren uitrusten op het sterneneiland te Zeebrugge.

Op zaterdag opnieuw een strakke zuidenwind wat leidde tot o.a. 13 roodkeelduiker, noordse stormvogel, 81 jan van gent en grote jager langs Wenduine. Ook 2 rode wouw samen over Oostkerke.

We sloten de week af en starten het nieuwe jaar met nog steeds de zomertaling te Eernegem en nieuw een grote zaagbek op de Oostendse vaart omgeving Stalhille.

Zomertaling

© Bernard Dekimpe

Grote Jager / Middelste Jager

© Filip De Ruwe / Patrick Keirsebilck 

Bovenste foto: Ringsnavelmeeuw © Philippe Van Meerbeeck

Machteld Kaesemans 3/01/2023