Blikvangers van 30/01 tot en met 05/02/2023.

Machteld Kaesemans

Raaf: Robin Gailly

De ganse week opnieuw heel wat wind, d.w.z. over zee veel beweging. Vooral bij De Haan werd regelmatig roodkeelduiker, jan van gent, alk/zeekoet, jager spec, zwarte en grote zeeëend, etc..gemeld.

De 15 kleine zwanen vertoeven de ganse week nog steeds te Oedelem, net als de 2 toppers te Beernem. Brilduikers duiken nu ook op aan Put Polderwind, naast de vaste stek aan de Roksemput. Daar om zaterdag ook een wijfe grote zaagbek.

Nog steeds veel steltlopers en eenden rond het Zwin, uitschieters aldaar deze week Pontische meeuw, graszanger en sneeuwgors. Ook de Assebroekse Meersen blijven bekoren met heel mooie aantallen pijlstaarten, slobeenden, krakeenden en smienten. Met dank aan de hoge waterstand natuurlijk!

Geelgors en grauwe gors duiken opnieuw op aan de ANB akkerprojecten te Houtave en Stalhille: leuk! Ook de kwak liet zich opnieuw optekenen aan de Nieuwe Vrede te Knokke.

Ook een ongezien aantal roofvogel waarnemingen deze week, maar dat is natuurlijk door onze stootvogeltelweek! We zijn benieuwd naar de aantallen, maar mijn buikgevoel zegt nu reeds dat we heel hoge aantallen overwinteraars tegemoet gaan. Enkele uitschieters: vandaag 1 rode wouw boven Uitkerke en hoge aantallen bruine kiek (tot 16) en blauwe kiek (tot 5) op de slaapplaatsen resp. te Oudenburg en Jabbeke.

Net binnengelopen: een raaf vandaag zondag aanwezig t.h.v. Beisbroek Sint-Andries (Filip De Ruwe)

Geelgors

© Marc Nollet

Bovenste foto: Raaf  Robin Gailly

Tekst: Frank en Machteld / 06/02/2023