Blikvangers van 13/03 tot en met 19/03/2023

Machteld Kaesemans

Deze week waren in de polders al zingende veldleeuweriken en graspiepers, baltsende kieviten en grutto’s, koppeltjes scholekster en roodborsttapuit, enz.
De eerste zomertalingen en blauwborsten werden al op meerdere plaatsen gespot.
Grote groepen verdwijnen, koppeltjes verschijnen. Dit alles wijst duidelijk dat de lente.in het land is.
Toch zitten we nog op een scharniermoment, want er werden nog mooie aantallen kolgans, brandgans, smient, blauwe kiekendief en velduilen waargenomen en dit zijn toch de typische overwinteraars.
Het is altijd leuk om tijdens de trekperiode te letten op geringde vogels (bijvoorbeeld kleurringen bij steltlopers).
De life-history van geringde vogels kan tot leuke vaststellingen leiden.
Een grutto met kleurringen (geringd begin 2019 in Extramadura) die telkens overwintert in Spanje, was deze week al terug aan de Grutto kijkhut in zijn broedbiotoop de Uitkerkse polder en dit al voor vier jaar na elkaar.
Ook een gekleurringde kluut in 2006 geringd als pupil in Ile d’Oléron (Fr) is deze week terug aan de Neptunuslaan (Uitkerkse polder) en dit al voor vele jaren.
Sterk hoe bepaalde vogels zeer trouw kunnen zijn aan hun broedplaats.
Donderdag was er een enorme trekbeweging van heel wat vogels.
Zo passeerden langs de kust grote groepen houtduif alsook kleinere groepen van spreeuw, zanglijster en koperwiek. Er werden ook langs de Fonteintjes tot 3000 vinken en een 700 tal witte kwikstaart geteld. In de Meetkerkse moeren en de Kleyne vlakte in Het Zwin werden ook een 4 tal rouwkikstaart gezien.
Opvallend was de sterke aankomst van de tjiftjaf.
In Het Zwin werden er een 37 geteld en vanaf dan werd de laatste dagen van de week de tjiftjaf op heel veel plaatsen gehoord. Ook een tweetal Siberische tjiftjaf waren nog aanwezig.
Er was ook een influx van de zeldzame alpengierzwaluw in the UK voorbije weekend. Niet minder dan 50 vogels werden er opgemerkt.
Proficiat aan Jan De Vlaeminck en Paul D’hoore die er bij ons en of in Breskens één wisten te onderscheppen. Knap. Wie doet hen dat na deze week? De Fonteintjes zijn zeker een goede uitvalsbasis.
Deze week hadden we ook al de eerste oeverzwaluwen, een boerenzwaluw, een zwarte roodstaart, een zwartkop, een grote barmsijs, een tapuit, 2 kleine plevieren, enz..
Zo kan iedere vogelaar zijn fenologie lijstje met aankomst van zijn eerste zomergasten al bijhouden.

Blauwborst

© Johan Buckens

Vink

© Geert Vanhulle

Foto vooraan: Alpengierzwaluw + Blauwborst © Johan Buckens.

                            Vink: © Geert Vanhulle

Tekst:© Geert Declercq

Machteld Kaesemans 20/03/2023