Blikvangers van 01/05 tot en met 07/05/2023

Machteld Kaesemans

Zeearend © Marnix Vyncke

Het was opnieuw een topweek met veel ‘donkerrode’ (heel zeldzame) soorten en een record trek tel dag in de Fonteintjes op 4 mei.

Waar gaan we beginnen? De Blikvangers dan maar zeker!

Op 01/05 – 3 waarnemingen van in totaal 4 overvliegende zeearend over het Brugse (wellicht ook de vogels van de Blankaert opnieuw naar Nederland dus)

Op 03/05 1 grijze wouw langs Hoeke en 1 lachstern over Zwin

Op 04/05 1 roodkeelpieper over het Zwin en absolute toppers in de Fonteintjes waren 3 roodstuitzwaluw, kraanvogel en 1 lachstern. Raaf Vloethemveld Zedelgem

Op 05/05 zowel aankomst van orpheusspotvogel aan de Oostdam, als aan de Westdam

Op 06/05 1 roodpootvalk over Torhout.

Op 07 05 1 baardgrasmus spec aan de Oostdam te Heist, alsook orpheusspotvogel en overvliegende adulte kleine jager. Ook de raaf nog steeds aanwezig in en rond Vloethelveld. Bijeneter auditief voer Zeebrugge.

Baardgrasmus

© Filip De Ruwe

De opvallendste (vaak record) aantallen in de Fonteintjes op 04/05 waren o.a. 6979 gierzwaluw, 13854 boerenzwaluw, 299 lepelaar, 38 purperreiger, 94 bruine kiek, ook blauwe, grauwe en steppen, 5 velduil, 86 torenvalk, 22 boomvalk en 191 noordse kwik.

In het Zwin op 06/05 volgende hoge aantallen pleisterende steltlopers: 601 bontbekplevier, 101 bonte strandloper, 372 tureluur en 32 groenpootruiter.

De communicatie rond het al dan niet doorgaan van een birdathon op 06/05 was zo onduidelijk, dat Frank zijn ‘troepen’ niet durfde in te lichten. Maar grote kans dat we die toch gewonnen hebben met meer dan 150 soorten. Details in volgende blikvangers of in Weeknieuws.

Tot slot: de hoge waterstand in heel wat poldercomplexen zorgt voor hoge aantallen steltlopers, waarbij de steltkluut de kroon spant met zeker 100 vogels, waarvan al heel wat op nest. Ook slob- en krakeend en wintertaling gaan zeker in hoger aantal broeden dit jaar. Verder denk ik ook opvallend meer zwarte wouwen op doortrek .

Alle soorten en aantallen op www.mergus.be terug te vinden.

Tekst: Frank De Scheemaeker

Foto’s : Roodstuitzwaluw: Ben Loonen / Zeearend: Marnix Vyncke / Baardgrasmus: Filip De Ruwe

Machteld Kaesemans: 9/05/2023