Sfeerverslag eerste woensdagavond wandeling doorheen domeingebied Kampveld in Oostkamp.

Johan Van Heulebrouck
Wat een avond was dat ! De ene na de andere kwam aan op de parking. We braken alle records en eindigden op een 32 tal deelnemers. We hadden er dan ook lang naar uitgekeken, de weergoden waren ons gunstig gezind, een prachtig gebied lag voor ons, het was duidelijk, onze gids Patrick was er klaar voor.
Domeinbos Kampveld, eigendom van het Vlaams Gewest, is ruim 300 hectare groot en bestaat uit 4 delen : Kampveld, Papenvijvers, de Herten (niet bezocht) en Rooyveld.
Een private enclave omvat een landhuis, boerderij en kasteelpark. Er is een sterke afwisseling van biotopen en terreintypes, wat zeker ten goede komt van de variatie aan vogelsoorten. Er zijn zowel oude loofbossen, naaldhoutpercelen, heideveldjes, hooilandjes, weilanden als jonge bosaanplant en spontane verbossing.
Aan de randen stromen twee laaglandbeken (Rivier- en Hertsbergebeek) en in het terrein ligt een netwerk van dreven en een groot aantal poelen. Grote delen van het domein vallen onder de bescherming van de Europese habitatrichtlijn.
Gids Patrick bezoekt het gebied al 50 jaar en kan perfect beschrijven hoe de vogelwereld hier evolueerde: in de jaren ’70 was de fitis nog als algemeenste zomervogel zeer talrijk aanwezig. Matkop kwam in alle biotopen voor (niet alleen in de natste bossen) en overal aan de bosranden zongen geelgorzen.
Broedende boompieper, ransuil, wielewaal, koekoek en nachtegaal waren jaarlijkse zekerheden. Al deze soorten verdwenen in de loop van de jaren ’90, op een enkel koppel van fitis na. Ook al door het ouder worden van de bospercelen en het duurzamer bosbeheer, kwamen er wel verschillende nieuwelingen opdagen : bosuil, boomklever, havik, buizerd, boomleeuwerik en de iconische mascotte van het gebied, de zwarte specht.
Leuk weetje waren de geregelde blits bezoeken van Engelse ornithologen die op zoek waren naar de zwarte specht, deze soort komt immers in het UK niet voor.
Vermeldenswaardige waarnemingen tijdens de wandeling waren zeker een havik (een soort die zich hier erg moeilijk laat zien), een boomvalk (die al enkele jaren verdwenen is als broedvogel), heel wat tuinfluiters (uitsluitend in de jonge aanplanten) en een enkele bonte vliegenvanger.
Het bosreservaat Rooyveld is een ontoegankelijk gebied met vooral beekdalbos met nulbeheer : dat leverde dit voorjaar de aanwezigheid van 5 soorten spechten op : kleine, middelste en grote bonte specht, naast groene en zwarte specht.
Redenen genoeg dus om hier nog eens terug te keren !
Patrick kreeg dan ook van alle aanwezigen een daverend applaus en een dankjewel voor het snelle aanleveren van bovenstaande tekst.
Tekst Patrick Keirsebilck
Redactie Johan Van Heulebrouck
Foto’s Frank De Scheemaeker