Blikvangers van 12 tot en met 18/06/2023

Machteld Kaesemans

 Ralreiger

We kunnen terugblikken op een zeer warme, droge week.
Door de warme lucht was er voldoende thermiek, wat zorgde voor toch regelmatige waarnemingen van roofvogels die er gebruik van maakten.
Zowel wespendief, sperwer, havik en buizerd konden gespot worden maar ook wat zeer zeldzame soorten.
Zo werd dinsdag en woensdag in de omgeving van de Damse vaart en Fort van Beieren (slaapplaats) een derde jaars zeearend gezien.Zowel op donderdag in de omgeving van Sint-Kruis en zondag boven het bezoekerscentrum Uitkerkse polder werd een zeldzame slangenarend gespot.

Slangenarend

© Marc De Ceuninck

In dezelfde omgeving van Groenwaecke werd vrijdag een overvliegende roodpootvalk gezien.
In de omgeving van Oedelem berg werd op zondag misschien een havikarend waargenomen (wel onzeker!).
Intussen hebben ook de drie slechtvalken hun veilig nest op de Onze Lieve Vrouwkerk verlaten.
Op heel wat weiden was er gemaaid en dit trok heel wat reigerachtigen aan op zoek naar de nu goed zichtbare muizen. Wat koereigers nog in prachtig zomerkleed foerageerden er en hebben trouwens op twee plaatsen gebroed in onze regio. Ook een roerdomp werd in de Uitkerkse polder gesignaleerd.
Niet alleen de cetti’s zanger was dit jaar overal te horen (sterke toename als broedvogel), maar een andere zeldzamere zuiderse soort de graszanger (vroeger mooiere naam waaierstaartrietzanger) was op heel wat plaatsen aan het baltsen. Dit zijn vogels die profiteren van onze zachte winters (klimaatopwarming) en meer noordwaarts als broedvogel opschuiven.
De latere broedvogels zoals bosrietzanger, wielewaal, zomertortel  en kwartel lieten zich eveneens goed horen.
Op het sterneneiland Oostdam Zeebrugge werden deze week naar schatting 1300 grote stern en een 400 tal visdief geteld. Hopelijk slaat de vogelgriep niet zo sterk toe zoals vorig jaar.
Jammer genoeg blijkbaar wel nu aanwezig bij de kokmeeuwen. Hopelijk breekt dit niet te sterk door bij andere vogels.
Grote groepen bergeenden werden geteld in de Zwinvlakte met bijvoorbeeld op vrijdag 404 exemplaren. Op heel wat plaatsen zitten koppels met pulli.
Opvallend deze week was het typisch fenomeen, waar bijvoorbeeld crèches waargenomen werden van 20 tot 30 pulli samen met twee volwassen bergeenden, niet altijd noodzakelijk de ouderparen.
Binnenkort trekken bijna alle volwassen vogels weg naar de veilige zandbanken van de Nederlandse Waddeneilanden of de Duitse bocht om er te ruien tijdens de maanden juli en augustus (wat weken niet vlieg vlug!). Alleen de jonge vogels worden hier nog gespot.
Deze week werden op het uitbreidingsgebied Kwetshage heel wat steltkluten en geoorde futen met jongen gespot.
Welk een prachtig en belangrijk gebied voor heel wat broedvogels en foerageergebied voor doortrekkende steltlopers is dit geworden.
De uitschieter deze week was de aanwezigheid van de in onze regio zeer zeldzame ralreiger.
Deze vogel in zomerkleed verbleef van dinsdag tot vrijdag in het nog zeer natte zilt grasland in de eendenweiden Uitkerkse polder en trok heel wat vogelspotters naar het gebied, waar trouwens ook op donderdag een zeldzame roodmus werd gezien aan het bezoekerscentrum.
We mogen dus terugblikken op een week met mooie waarnemingen en toch enkele zeer zeldzame uitschieters. Meer details op Mergus waarnemingen

Tekst: Geert De Clercq

Ralreiger: Johan Buckens.

Slangenarend: Marc De Ceuninck

Machteld Kaesemans 19/06/2023