Blikvangers van 17/07 tot en met 23/07/2023

Machteld Kaesemans

Roerdomp /© Desmedt Ronny

Een overzicht van de voornaamste waarnemingen deze week:

De steltloper trek komt meer en meer op gang en nieuwe soorten als strandplevier, krombek- en kleine strandloper verschijnen in het Zwin, waar ook de aantallen tureluur, groen- en zwarte ruiter de lucht ingaan. Ook ijslandse grutto’s worden er gemeld. Opvallend waren er de 3 reuzenstern pleisterend op 18/07 en 2 vogels vlogen over Uitkerke op 23/07.

Kruisbekken werden iedere dag gemeld, vooral ten zuiden van Brugge maar ook enkele in de kuststreek.

Totaal nieuw denk ik voor de Brugse zuidrand is een zingende graszanger in de Assebroekse Meersen. In de kuststreek is het aantal territoria van deze soort al tot meer dan 20 opgelopen ondertussen.

Graszanger

© Wim Trio

Tot slot vermelden we enkele soorten die we voor de tijd van het jaar aldaar niet verwachten (overzomeraars? Late broedgevallen?): een paapje te Wenduine op 19/07, net als 2 zomertortels, zelfde dag te Westkapelle en een bonte vliegenvanger in Bulskampveld op 21/07.

Vandaag liepen de laatste huiszwaluwen broedgevallen binnen en we sluiten toch af met een positief aantal geldige territoria: 1006 tov 953 in 2022.

Tot slot laat Filip De Ruwe weten dat hij in Mergus land een succesvol broedgeval van roerdomp en enkele geldige territoria van velduil noteerde tijdens zijn bruine kiekendief monitoringonderzoek, net als een zingende kwartelkoning. Ook “overzomerde” er een blauwe kiekendief.

Tekst: Frank De Scheemaeker

Foto’s Vooraan:Reuzenstern: Johan Buckens /  Roerdomp: Desmedt Ronny / Graszanger: Wim Trio

/Machteld Kaesemans /25-07-23.