Blikvangers van 11/09 tot en met 17/09/2023.

Machteld Kaesemans

Steppekiekendief

©  Johan Buckens

Blikvangers 11 t.e.m 17 september 2023.

Één absolute blikvanger deze week:  1 Aziatische goudplevier werd ontdekt en gefotografeerd door Filip De Ruwe te Nieuwmunster op 14.09. Knap!

De overige zeldzamere waarnemingen waren:

11/09: 1 zwarte ooievaar in de Assebroekse Meersen, sperwergrasmus zowel aan de Oostdam te Heist als ringvangst in het Zwinpark. Een eerste roodkeelpieper over het Zwin

12/09: de juveniele kwak zal zich nog de ganse week laten bekijken in de Torhout en 1 ortolaan vliegt over Heist

14/09: naast de Aziatische goudplevier ook 1 roerdomp te Uitkerke, opnieuw vangst sperwergrasmus in Zwinpark en 1 geelgors langs de dijk aldaar

Sperwergrasmus

© Johan Buckens

15/09: recordaantal van 252 koereiger en 36 grote zilverreigers op slaapplaats Kleiputten Wenduine. Een mooi gefotografeerde steppenkiekendief in het Zwin jagend

16/09: kwartel nog steeds zingend in Knokke, de hop duikt opnieuw op in de Sashul te Heist (ook 17/09) en de eerste kleine barmsijzen voor het najaar worden er gemeld.

17/09: 2 reuzenstern over Sashul te Heist, een eerste kleine rietgans te Uitkerke, de eerste bladkoning duikt op aan de het Visserskruis te Zeebrugge. Draaihals te Heist en claims van struikrietzanger aan Westdam te Zeebrugge en van dwerggors te Heist.

Tot slot wat algemener nieuws: visarenden blijven aanwezig in en rond het Zwin en de Achterhaven, de aantallen wintertalingen en smienten nemen nu vlug overal toe, de laatste steltkluten zijn uit de regio verdwenen, het aantal paapjes in september waargenomen is wel heel laag.

Tekst: Frank De Scheemaeker

Foto’s: vooraan Aziatische Goudplevier: Hans Matheve / Steppekiekendief: Johan Buckens / Sperwergrasus: Johan Buckens

Machteld Kaesemans 18/09/2023