Blikvangers van 25/9 tot en met 1/10/2023

Machteld Kaesemans

Siberische Sprinkhaanzanger © Johan Buckens

We kunnen terugblikken op een week met mooie nazomerdagen.
Ondanks de hoge temperaturen, is de trek toch volop op gang gekomen.
Massaal passeerden mooie groepen (tot zelfs 200 ex.) lepelaars onze kust, op weg naar hun overwinteringsgebieden in Spanje, Portugal en West-Afrika.
De eerste kolganzen, een groep van 120 ex. vlogen over Blankenberge, en er werden al omgeving Koestraat Uitkerkse polder de eerste velduilen (tot 5 ex.) gespot.
Enkele smellekens komende van hun broedgebieden in het noorden werden al waargenomen.
In Het Zwin uitbreidingsgebied en  uitbreidingsgebied Kwetshage werden mooie aantallen steltlopers, zoals tureluur, zilverplevier, bontbekplevier, ook enkele krombekstrandloper en kleine strandloper gespot.
Veel vogelspotters speuren op vele plaatsen in het kustgebied takje per takje af, detecteren het minste geluidje en met succes.
Op 30 sept en 1 okt werd de zeldzame Siberische sprinkhaanzanger in Heist Oostdam  ontdekt (11°waarneming in België!)

Noordse Nachtegaal

©Jan Rottiers

In Zeebrugge vond men donderdag 28 sept en op zondag 1 okt. een grauwe fitis en op zat.30 sept. werd een Noordse nachtegaal gezien.
De “witte” reigers blijven in de regio ook alom aanwezig. Op de slaapplaats in Wenduine telde ik zondag 171 koereiger, 29 grote zilverreiger, 8 blauwe reiger, 47 lepelaar en ook enkele bruine kiekendieven. Ook zondag telde men tijdens de trektelling 17 kleine zilverreigers die de slaapplaats verlieten in de Fonteintjes.
Op een andere slaapplaats in De Haan weiden Noordede werden woensdag 30 koereigers geteld.
De visarenden stelen nog altijd de show in de Zwingeul en een hop werd nog gezien in Heist.
In de baai van Heist en de Zwinvlakte waren nog altijd wat graszangers aanwezig.

Bonte Kraai.

© Joachim Pintens

Enkele uitschieters deze week zijn ook een bonte kraai, een voorbij vliegende morinelplevier, enkele grote zaagbekken, de eerste bladkoningen, aan de kust een noordse pijlstormvogel, een kleine jager en enkele purperreigers.
Het blijft wachten op een grotere influx van onze overwinteraars.

Tekst : Geert De Clercq
Buitenste en bovenste foto: Siberische Sprinkhaanzanger © Johan Buckens

Machteld Kaesemans 2/10/2023