Blikvangers van 02/10 tot en met 08/10/2023

Machteld Kaesemans

Koereiger © Johan Buckens

De voorbije week was van echt herfstweer nog altijd weinig te bespeuren.
Op één dag na met veel wind en wat lichte regen, was het meestal zonnig en nog altijd warm.
De vriezeganzen laten toch nog wat op zich wachten. Vorige week was er een groep van 120 kolganzen en op het einde van deze week een groepje van slechts 20 en 18 vogels.
Alhoewel op het einde van de week werden kleine groepjes kleine rietganzen gezien en zelfs een groep van 250 ex. in de Meetkerkse moeren.
Ook zijn er nog heel weinig smienten te zien.
Ook bij de vinkachtigen moet de massale trek nog op gang komen.
Vorige weken waren al wat groepjes kruisbekken, maar opvallend was toch al de passage van heel wat sijsjes deze week.
Een lichte tegenwind zorgt dat de vogels laag doortrekken en dan gemakkelijk te zien en te horen zijn. Woensdag werd er zelfs een groep van 120 vogels geteld in Vloethemveld.
Ook de putters (distelvink) doen het goed en zijn vooral op uitgebloeide distels te vinden.
In de weiden Noordede werden groepen van 80 (3 okt.) tot 130 (4 okt.) vogels gespot.
Nu is het ook het beste moment om zeevogels te spotten langs onze kust, alhoewel de overheersende zuidenwind niet ideaal is om de vogels naar onze kust te duwen.
Bij het afspeuren van de kustlijn, vooral bij de duinbossen Wenduine tot De Haan werden dinsdag en woensdag enkele kleine jagers, een middelste jager, enkele grauwe pijlstormvogels en jan-van-genten gezien. Ook op zaterdag werden 4 noordse pijlstormvogels, 1 vale pijlstormvogel, een roodkeel- en parelduiker, naast een 25 tal zwartbuikrotganzen opgemerkt.
Echte blikvangers waren er voldoende deze week.
Het begon maandag met een grauwe fitis en Siberische sprinkhaanzanger.

Kleine Rietgans / Marc Nollet


Ook werd de bonte zanger nog eens gespot in de omgeving van het Sashul.
Sinds donderdag werd bijna dagelijks één of meerdere zeer zeldzame Raddes boszangers opgemerkt in de omgeving van het Sashul. Op zaterdag zat er ook een sperwergrasmus.
Het fijne speurwerk van velen leverde zelfs zondag heel wat specialletjes op.
Opnieuw Raddes boszanger en sperwergrasmus, bladkoning, enkele beflijsters, misschien een roodkeelpieper en grote pieper, een Europese kanarie en een ijsgors waren in de omgeving van Zeebrugge te zien.
Opvallend zondag was opnieuw de massale trek van heel wat lepelaars. Grote groepen passeerden onze kust. Op de telpost van de Fonteintjes werd vandaag een absoluut record gebroken van 2395 getelde vogels, veel meer dan het vorig record van 1808 ex. in 2008.
De trekperiode blijft altijd boeiend, zeker als er zeldzame soorten gespot worden, maar passage van veel courante soorten blijft ook altijd leuk.

Tekst: Geert De Clercq

Voorpagina: Raddes Boszanger: Wouter Faveyts

Machteld Kaesemans 10/10/2023