Blikvangers van 30/10 tot en met 05/11/2023

Machteld Kaesemans

Pestvogel ©  Johan Buckens.

 

Blikvanger 30 oktober t.e.m 05 november 2023

Opnieuw een heel veelzijdige vogelweek. Jammer dat de krachtige wind de laatste 4 dagen uit zuid en niet uit noordwest blies en er bakken regen viel. Maar die regen is dan weer voor de meeste vogels goed!

We starten op 30/10 met 3 velduil in het Zwin, een auditieve Raddes boszanger in Wenduine en 2 bladkoning in Heist. Her en der barmsijs, europese kanarie, sijs, ook 1 ijsgors en een man rouwkwikstaart op strand Zeebrugge.

Op 31/10 6 late kleine strandloper en 5 vroege strandleeuwerik in het Zwin; pestvogel en buidelmees over Sashul Heist.

Feestdag 01/11: (voorlopig) laatste dag van de Aziatische roodborsttapuit in Oudenburg – ook ca 1000 Kievit aldaar, 2 tot 5 vale gierzwaluwen over Zeebrugge, ook nog 1 boerenzwaluw. Roeken komen aan, koereigers slapen nog steeds in groot aantal (75) in Klemskerke. De eerste jagers, duikers, alk/zeekoet laten zich zien over zee. De Ross’ ganzen zijn na een uitje richting Diksmuide weer in de regio aanwezig, meer bepaald in de Uitkerkse Polder, waar ze de ganse week nog gaan gespot worden.

Roodkeelduiker

© Johan Buckens.

Donderdag 02/11 t.e.m. zondag 05/11: 4 dagen stormwind: veel leuke zeevogelsoorten, zij het steeds in klein aantal: kleine en middelste jager, late visdief, noordse en grote stern, vorkstaartmeeuw, vaal en gewoon stormvogeltje, wel wat jan van genten, heel weinig pijlstormvogels, alk/zeekoet, zowel roodkeel- als parelduiker, middelste als grote zaagbek, roodhalsfuut, een mogelijke rosse franjepoot, toppereend. Ook wat vogels TP natuurlijk: kuifaalscholver, sneeuwgors en paarse strandlopers voor en op de havenhoofden van Blankenberge, opnieuw pestvogels over Sashul. Verdwaald vaal stormvogeltje te Torhout op 03/11 naar VOC Oostende gebracht, 1 dood stormvogeltje in duinen Wenduine ontdekt, eveneens 03/11.

We besluiten met een rode wouw over Assebroek op 05/11 en een raar maar waar pleisterende grote zaagbek op het kleine Veltembos putje te Sint-Kruis.

Tekst: Frank De Scheemaeker

Machteld Kaesemans 06/11/2023