Blikvangers van 20/11 tot en met 26/11/2023

Machteld Kaesemans

 

Blikvanger 20 nov tot 26 nov 2023

De voorbije week kan je wat het weer betreft zeer grillig noemen.
Eerst enkele regendagen, woensdag de betere dag en later in de week veel buien en door de krachtige, gure NW-wind werd het de laatste dagen heel wat kouder.
Gedreven door de sterke wind zorgde dit voor een sterke aankomst van kleine rietganzen.
Grote groepen tot 1500 ex. werden zondag gezien in de zandstreek omgeving Knesselare en Beernem op maisakkers, maar ook een groep van ongeveer 3000 ex. in De Haan weiden Noordede.
Op woensdag in een grote groep kleine rietganzen en kolganzen in de Klemskerke weiden vond ik de  twee Ross’ ganzen terug. Blijkbaar nog altijd aanwezig. Ook zondag op dezelfde locatie werden ze gezien.
Er werden ook heel wat zeevogels door de sterke NW wind richting onze kust gedreven.
Donderdag 23/11 werden in Zeebrugge Voorhaven 6 geelpootmeeuwen, 3 roodkeelduikers, enkele parelduikers en een tweetal verblijvende ijsduikers gezien.
Vooral op vrijdag werden heel wat middelste zaagbekken, jan van genten, de drie soorten jagers, heel wat duikers, enkele alken, een zeldzame vorkstaartmeeuw en grauwe pijlstormvogel gespot langs onze kust.Jammer genoeg werden zondag ook wat dode vogels gevonden op het strand, waaronder zeekoeten, een alk, een parelduiker en jan van genten.  
Ook werden op die dag de eerste drie kleine zwanen gesignaleerd in Beernem Zuiddamme.
Leuk is dat er een exemplaar aanwezig is, geringd in Niedersachsen (D) met gele kleurring en zender.
Deze is te volgen op https://zwergschwan.de/karte-senderschwaene onder de naam Heintje.
Deze week werden ook al meer blauwe kiekendieven gezien.

Jan van Gent

Jan van Gent © Marc Nollet

Vooral in de Zwinvlakte worden ze regelmatig gespot, samen met ook pleisterende velduilen (op dinsdag maximum van 6 ex.). Deze laatste laten het verder in onze regio wat afweten.
De Vogelradar van Sovon signaleerde vorige week in Nederland een grote influx van barmsijzen, voornamelijk komende vanuit Scandinavië. Dit kon bij ons ook niet uitblijven. Zo werden op dinsdag een 6 tal vogels gezien in de Zwinvlakte en zondag 5 ex. in Groenwaecke (Uitkerkse polder) en 1 ex. in de miseriebocht Beernem. Blijkbaar werden er al honderden vogels geringd in ons land en moet de piek nog komen. Uitkijken blijft de boodschap.
Specialletjes deze week waren nog een oehoe, 3 buidelmezen (’t Pompje), wat sneeuwgorzen, een drietal strandleeuweriken (Zwinvlakte) hier en daar kruisbekken en ook wat roeken.
Voor meer details zie Mergus waarnemingen.

Tekst Geert De Clercq

Eerste foto: Kleine Rietgans: Marc Nollet

Tweede foto Jan Van Gent: Marc Nollet.

Machteld Kaesemans 28/11/2023