Nieuwjaarsbrief 2024

Frank De Scheemaeker

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland 

 

Extra dankwoord vooraf!

Machteld (en Pierre) verlaten wegens familiale en gezondheidsredenen onze regio en gaan een assistentiewoning betrekken in Kortrijk. Machteld was twee decennia lang de enthousiaste ambassadrice van en zorgde voor een ongekende groei van onze Mergus Vogelwerkgroep. Zelf ontdekte Machteld o.a. de kleine klapekster en roodpootvalk en schreef ze net geen 1000 blikvangers, dat is werkelijk een fantastisch resultaat waarvoor de ganse Mergus familie Machteld zeer dankbaar is! Machteld, we gaan je missen maar vergeten je niet en we vragen hierbij aan alle sympathisanten om zeker contact te blijven houden, bv door regelmatig een mailtje, whatsapp of berichtje te sturen! We zetten je ten gepaste tijde in de bloemetjes en dragen je zeker voor als ere bestuurslid van Mergus.

 

Jan Swimberghe en Marc Nollet namen dit jaar eveneens afscheid van het bestuur! Dankjewel voor jullie inzet en welkom Steven D’haese en Patrick Keirsebilck

Mogen we jullie allen een gezond en vogelrijk 2024 toewensen!

We hopen samen met jullie actief te mogen blijven in de al moois wat de natuur en meer bepaald het vogelleven ons te bieden heeft.

Zij het als (mede) teller aan één van de vele natuurstudieprojecten als:

 • Watervogel – en ganzentellingen
 • Slaapplaatstellingen Aalscholvers en Zilverreigers
 • Stootvogel, – broedvogel en Hvp tellingen
 • Trektellingen Fonteintjes
 • Vogelatlas-  en monitoringproject tellingen

Of aan een leuke excursie en woensdagavondactiviteit

Of aan een her en der een weekendje en/of een reisje

Of aan een binnenhuis activiteit als de Ark avonden en natuurstudie vergaderingen

Verder bleven we heel actief op soortenbeschermingsvlak waarbij we vooral oog hadden voor torenvalk, slechtvalk, huiszwaluw, steen-  en kerkuil. Onze webcam – Paul Maertens – bracht live verslag uit vanuit de Slechtvalkennestbak op de O.LV toren. Ook danken we Friedel Nollet voor de oprichting onder zijn auspiciën van de Mergus steenuilenwerkgroep.

Het NP – Mergus reservatenproject Koolkerke- Dudzele groeide aan tot 52 ha en mag op de erkenning van de plaatselijke landbouwers en het stadsbestuur van Brugge rekenen. Beheersovereenkomsten met landbouwers worden volop getekend. Beheersplannen (meer water in het gebied) worden voorbereid.

Nieuw was de vraag van het nieuwe havenbestuur Port of Antwerp-Bruges om te helpen meedenken aan de natuurontwikkeling in de Zeebrugse haven.

We bleven verder in contact met elkaar via de elektronische nieuwbrieven, via Mergus Facebook, de Mergus website en de verschillende regionale en nationale WhatsApp-groepen.

De blikvangers blijven een uniek nationaal gelezen weekoverzicht, zowel op onze www.mergus.be website als op onze facebookpagina ! Wij zetten die traditie zeker verder –of in een dezelfde formule of een aangepaste.

En danken jullie van harte voor de inzet bij al deze activiteiten.

Wat staat op het Mergus programma voor 2024?

Vogelstudie is heel breed en doordat vogeltellers, vogelbeschermers, vogelkijkers, vogelreizigers, enz. bij ons één familie vormen kunnen we hen dan ook een heel breed aanbod voorstellen. Een heel kleine greep uit het aanbod hieronder. Bekijk regelmatig onze website en lees de nieuwsbrieven voor alle details en bijkomende activiteiten.

 • Ons Winterfeest op 26 januari 2024 te Oostkamp
 • De vele gemeenschappelijke watervogeltellingen
 • De 26ste regionale stootvogeltelling van 26.01. t.e.m.04.02.2024
 • De Ark Avonden i.s.m. NP Brugge, vierde donderdag van de maand.
 • De sfeervolle zomer woensdagavond wandelingen/excursies
 • Het zomerfeest op zondag 8 september 2024, de bestemmeling blijft voorlopig een verrassing.
 • De najaar ark avonden – de weekendjes en reizen.
 • We overwegen opnieuw een bus trip naar Schouwen-Duiveland in de kerstvakantie

MERGUS AWARD 2024 – WINTERFEEST 2024

Een uitgebreidere uitnodiging komt in de volgende nieuwsbrief.

Ons winterfeest gaat dit jaar door op vrijdagavond 26 januari 2024 in zaal de Valkaert te Oostkamp en we mogen er Pim Wolf verwelkomen met o.a. (zee) trektelverslag in Westkapelle (Nederland). Die avond delen we ook de Mergus Award uit aan een uniek trio: Paul D’hoore, Stefan Keereman en Dries Candaele voor hun inzet en enthousiasme op de trektelpost Fonteintjes.

De eerste twee drankjes worden gratis aangeboden door het bestuur en sponsors !

Op deze avond kan je ook de nieuwe Mergus pet aanschaffen en dat voor slechts 10 euro die integraal naar ons reservatenfonds zal doorgestort worden – Ook kan je steeds een steunbijdrage storten op het nationale nummer BE 56 2930 2120 7588 met vermelding projectnummer 5589 Polders van Koolkerke en Dudzele

Ja kan nu al inschrijven door een eenvoudig mailtje naar fds4022@gmail.com te sturen!

 

Sympathisanten bijdrage 2024

Organiseren en een website beheren kost wat centjes. Willen jullie een sympathisanten bijdrage betalen – graag!

Langs deze weg willen we jullie vriendelijk vragen om jullie bijdrage van €15 te storten op ons nieuw rekeningnummer BE 15 8917 5408 0030 van Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge met vermelding “Steunbijdrage 2024”. Nieuwe sympathisanten worden gevraagd om ook hun e-mailadres door te geven.

 

Wat krijgen jullie daarvoor aangeboden ? :

 • gratis deelname aan de woensdagavonduitstappen in de zomer;
 • voorinschrijvingsrecht op de reizen en weekends: om te verhinderen dat steeds                       dezelfde mensen meegaan – mogen jullie zich nu al op een soort kandidatenlijst laten zetten, door een eenvoudig mailtje naar fds4022@gmail.com te sturen.
 • rapporten met de resultaten van onze tellingen;
 • korting op de deelname aan het Mergus Zomerfeest
 • en vooral veel uitleg en een leuke sfeer tijdens de activiteiten want de Mergus is een echte vriendenbende waar iedereen zich steeds thuis voelt.
 • Hebben jullie zelf ideeën, suggesties om onze Vogelwerkgroep nog aantrekkelijker te maken, stuur ze Frank gerust door!

We zijn een officiële Natuurpunt Vogelwerkgroep en werken nauw samen met alle Natuurpunt afdelingen en werkgroepen in het Brugse Ommeland.  Alleen Natuurpunt leden zijn verzekerd tijdens onze activiteiten.  Neem ook een kijkje op www.natuurpunt.be en www.natuurpuntbrugsommeland.be .

Frank en het ganse Mergus bestuur


Met dank aan de twee hoofdsponsors: Sights of Nature Optiek en Groothandel fietsen De Scheemaeker

Ps voor ons weekend naar Schouwen Duiveland van donderdag 22 t.e.m zondag 25 februari is nog steeds één plaats vacant – wil je meer info en of meegaan – graag een mailtje naar buk@telenet aub! een unieke belevenis!