De BLAUWE KIEKENDIEF.

Machteld Kaesemans

Lage Moere 11/01 Foto Yves Baptiste.

Houtave 10/01 Foto Geert Vanhulle.

Zuienkerke 17/01 foto Herman Blockx.

De laatste dagen werden mij meerdere foto’s van Blauwe Kiekendief toegestuurd waardoor ik op het idee kwam deze prachtige, slanke roofvogel eens in de kijker te plaatsen. Zelden zagen we zoveel Blauwe Kiek in onze Polders . Tussen 1/11/2010 en 18/01/2011 werden 465 meldingen van deze roofvogel ingevoerd bij wn.be, allen gezien in ons Mergusgebied. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er 465 verschillende Kiekendieven rondvlogen!!! Het adulte mannetje  is met zijn zilvergrijs en wit kleed met zwarte vleugelpunten een zeer fraaie vogel. Bij vrouwtjes en juveniels  staat de witte stuit in sterk contrast met de donkere bovenzijde, ook de man heeft een witte stuit.

Tot minder dan een halve eeuw terug  werden de ROOFVOGELS zoveel  mogelijk vernietigd. In België bracht men tussen 1960-1964,  27691 vogels om. Tegen 1975 hadden de meeste Europese landen de roofvogels bij wet beschermd. Waar men vroeger ooit schatten aan fooien en premies voor het doden van roofvogels uitloofde( o.a. de Belgische duivenbond) ging  er na 1970 geld naar het opvangen en verzorgen van gekwetste roofvogels. Toch was de zaak daarmee nog niet opgelost. Vergiftiging, afschot en uithalen van eieren en nestjongen bleven de meest courante aanslagen op roofvogels. De daders zijn meestal  moeilijk te vatten, behalve ze op heterdaad betrapt worden. In 2009 bezocht ik meer dan 110 boerderijen .Bij meerdere landbouwers heerst nog het idee dat het hogere aantal “Kiekendieven” de oorzaak zijn van de achteruitgang van de “Kleine Zangvogel”.

De Blauwe Kiekendief broedt niet in onze streek,hij is alleen een overwinteraar en valt dus niet onder deze categorie.

Wat is dan wel  de reden van zijn talrijke aanwezigheid deze winter? Wellicht de vroege en extreme koude of heeft de bescherming van de roofvogel toch zijn dienst bewezen? Waren er de laatste jaren veel beschikbare knaagdieren in hun broedgebied?

Wij kunnen in elk geval meermaals genieten van deze prachtige roofvogel, laag glijdend boven open terrein met de vleugels in een open V gehouden.

Machteld.

PS. Gegevens o.a. geput uit “Vogels in de kop” deel 1 van Jan Desmet.