ROERDOMP “De mysticus”.

Machteld Kaesemans

Roerdomp,  foto’s  Danny Claeysier.

Tot mijn stomme verbazing zag ik bij de waarnemingen van 29/01/2011, 11 ROERDOMPEN  staan aan De Hoge Dijken/Roksem Put. Vlug contact opgenomen met waarnemer  Dirk Peene,  die mij wat meer inlichtingen verschafte. Vandaag  30/01 volgens Steven D’haese 12 vogels , vermoedelijk meer…overal Roerdompen langs de kant genietend van de zon , waanzinnig!!!

Het idee werd onmiddellijk geboren “Dit wordt de vogel die ik deze week in de kijker wil plaatsen”.

Deze mysterieuze vogel, een neef van de Blauwe Reiger, krijg je niet zo gemakkelijk te zien. Hij is een meester in camouflagetechnieken , zijn bruin-zwart  gestreept verenpak is het  perfecte schutkleur in het riet. Bovendien verstaat de Roerdomp de kunst van het sluipen. Iedere stap lijkt wiskundig berekend .Bespeurt hij onraad, dan bevriest hij in een uitgestrekte “paalhouding”zodat hij onzichtbaar wordt.  Enkel het geluid dat hij produceert, een hoempende misthoorn, neemt alle twijfel  weg, dit wordt echter vooral gehoord in de baltstijd . De roerdomp dankt zijn Latijnse naam, Botauris stellaris, aan dit geluid: de letterlijke vertaling is “brullende stier”.

De Roerdomp werd en wordt in Vlaanderen met uitsterven bedreigd. Het  verdwijnen van geschikte broedbiotopen , het grootschalig droogleggen van moerassen is een belangrijke oorzaak, ook de watervervuiling en zijn  “vismenu” (zie ook blauwe reiger en aalscholver)dat als zeer schadelijk ervaren  werd, eisten hun tol.

In Nederland en Groot-Brittannië levert een soortbeschermingsplan goede resultaten op. In Midden-Limburg  lijkt het aankopen van (voormalige)broedgebieden  reeds zijn vruchten af te werpen.

Veel vroeger was de Roerdomp een algemene broedvogel in Vlaanderen. In 1454 serveerde Filips de Goede een vorstelijk diner waarbij maar liefst 400 Roerdompen werden opgediend!

Wij zijn dus bijzonder verheugd dat de Roerdomp deze winter een geregelde gast is in onze natuurgebieden! Maar 11 Roerdompen, vandaag 12, samen aan Roksem Put is een uitschieter van formaat.

Na wat speurwerk  vond ik ook de aanwezigheid van 6 vogels aan de Gavers.

Hopelijk broedt de Roerdomp in de nabije toekomst terug ,in een van onze waardevolle moerasgebieden!

Verder wat informatie over het spotten van Roerdomp aan Roksem put:

Vanaf schuilhut 3 “De aalscholver” zag Dirk 7 exemplaren.

Schuilhut 2 “ De Smient” 3 stuks. Deze kijkhut is aanbevolen voor fotografen, hier zie je ze van nabij.

Aan de hengelzone zat er nog één.

Dirk zag de vogels rond  9u00, bij zonsopgang. Ze komen  dan ietwat van uit het riet om zich op te warmen in de vroege morgenzon.

DE VRAAG aan elke vogelaar en fotograaf “ heb respect voor het biotoop en de inrichting, observeer en fotografeer van uit de kijkhutten…wij allen en de vogels zullen U dankbaar zijn!

Machteld.

Foto Freddy Cordy, Roksem put 30-01-2011.

.