LAAT BROEDGEVAL GEOORDE FUUT ACHTERHAVEN ZEEBRUGGE 21 SEPTEMBER 2012

Machteld Kaesemans

“Onze Voorzitter Frank meldt”


Deze avond een wandeling gemaakt op de dijken die het Rietveld Pelikaan omsluiten en op de meest oostelijke plas tot mijn verrassing een koppel Geoorde Fuut met een bedelende juveniel.Bij mijn weten een van de laatste (in tijd) vastgestelde broedgevallen in de regio van deze toch wel geheimzinnige vogel.

Verder ook reeds veel uitgekleurde eenden als Krakeend, Slobeend, Wintertaling en twee Cettiā€™s Zangers zongen onderbroken bij het avondschemer.

Witgat, Zwarte Ruiter, Groenpootruiter en Watersnip vlogen op, een Buizerd kwam slapen.


Op het Insteekdok nog veel meer eenden en minstens 45 Fuut en 8 Dodaars. Ca 45 kwamen er voor verzamelen alvorens naar hun slaapplaats te trekken.

Om 19u35 trok een Kleine Zilverreiger over, ook al richting slaapplaats aan de kust.


Frank

Foto Danny Roobaert.