WEEKNIEUWS 2015: WEEK 15

Frank De Scheemaeker

De lente komt dan toch op gang. Ik citeer een enthousiaste Johan Debuck daarnet aan de mail:

 

Vanmiddag kon ik een uurtje of 3 rondtoeren in en het rond het Zwin: jawaddedadde.

Ik had in de Zwinbosjes ,de Zwinweiden en omliggende polders boomleeuwerik, goudvink, gele

kwik, kleine plevier, grutto’s, havik, regenwulp, boerenzwaluw, roodborsttapuit, boompieper, zingende

blauwborst en een prachtige klapekster. De trek is dus losgebarsten.

 

Patrick Janssens is volop bezig met de eindfase van het artikel: dertig jaar broedvogels in het Zwin van de hand van wijlen Guido Burggraeve. Ik kreeg al een proefversie doorgestuurd en het wordt een fijne verzorgde bijdrage!
Patrick vertelde me ook dat hij de website ontwierp waar Misjel Decleer zijn foto’s op plaatst: kustfotografie.be . Genieten maar van die mooie foto’s.

 

We bieden onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van Jean Verbelen, papa van Dominique en Filip Verbelen. Veel sterkte!

 

We danken de  net nieuw bijgekomen broedvogeltellers: Tine Devroye en Pieter Maenhout Damse Vaart en Michel Louette Ryckevelde.

 

Deze dagen en volgend weekend ideaal moment om uw eerste broedvogelronde te lopen of uw telgebied te bezoeken.

 

Paul D’hoore, Stefan Keereman en of Dries Candaele staan regelmatig en zeker ieder weekend in de Fonteintjes te trektellen (zie trektellen.be) . Bij mooi weer zeker eens afkomen vragen ze.

 

En tot slot ook een oproep aan de tellers van de blauwe reigerskolonies: Wim J (de Katte) , Jozef  (Eendenkooi MK) , Eric (ABM) – ’t is de moment! Ikzelf tel in de Zwinbosjes en Kasteel Ten Berghe. Vinden jullie per toeval nog andere kolonies graag onmiddellijk doorgeven aub.

 

Machteld bedankt voor de prachtige blikvangers die je opnieuw op www.mergus.be publiceerde!

 

Met vriendelijke groeten

 

Ps vrijdagavond stuur ik mogelijk nog een mail voor een weekend uitstap naar de achterhaven zaterdag of zondag….je mail box in de gaten houden als je meewil.