mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Blikvangers van 03/05 tot en met 9/05/2021

Het was een week om U tegen  te  zeggen!!! Dagelijks zijn er heel wat vogelaars onderweg om de vogels te observeren… bedankt allemaal! Bekijk de vogellijst met de zeldzame soorten en je vindt heel wat nieuwigheden zoals: Zwarte ooievaar, Wespendief, Rode wouw, Zwarte Wouw, Grijze wouw, Steppekiekendief, Morinelplevier, Reuzenstern, Zomertortel, Draaihals, Bijeneter, Wielewaal, Grote Karekiet, […]

Mergus Weeknieuws 2021/7: birdathon – reigerkolonies – vogeinventarisaties – leuke weetjes – varia

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland en Middenkust Hoys allen   Zie hier ons recentste nieuws:   BIRDATHON ZATERDAG 8 MEI Zeven van de acht Vogelwerkgroepen in West-Vlaanderen doen mee. Volg hier in realtime alle regionale scores: http://www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php/birdathon. Lees vooraf even de richtlijnen. Met deze vogelkijktips haal je voor jezelf en je regio misschien nog een beter resultaat. Je […]

Blikvangers van 26/04 tot en met 02/05/2021

Opnieuw een leuke week met veel, heel veel waarnemingen. Op 28/04 telde men zelfs 177 soorten!!! Een Citroenkwikstaart werd gezien op de Velduilweiden van Uitkerke. Dit is een zeer zeldzame vogel die overwintert in Z. en ZO Azië. In het Zwin werd een Grauwe Klauwier gespot, dit betreft een heel zeldzame soort voor Het Zwin. […]

Blikvangers van 19/04 tot en met 25/04/2021

Hierbij krijgen jullie een overzicht van de voornaamste trekvogels van deze week in ons Mergusgebied samen met een bericht van Jan Desmet … bedankt Jan! Een uiterst zeldzame  Alpengierzwaluw werd gezien in Brugge  St Michiels en in De Haan.  Aan de Fonteintjes telde men 314 gewone Gierzwaluwen op 25/04. Draaihals en Morinelplevier waren eveneens van […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Onze vogelwerkgroep MERGUS heeft de wind in de zeilen: alle studieprojecten verlopen vlot (broedvogels, watervogels, enz), net als de natuurbeschermingsprojecten (uilen, zwaluwen).

Steun ons
Chrome iPad