mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Mergus Weeknieuws 2022/01/24: drukke telmaand: watervogels, ganzen, slaapplaatsen, stootvogels. Broedvogel verslag – Groot Vogelweekend – Varia.

Vogelwerkgroep Natuurpunt Brugs Ommeland   JANUARI  DRUKKE TELMAAND NET VOORBIJ Mogen we alle tellers van harte bedanken voor hun inzet bij de watervogel en ganzentellingen, alsook bij de slaapplaatstellingen van wulpen, aalscholvers en ‘witte’ reigers. De resultaten van de ‘witte’ reiger slaapplaatstellingen zijn gekend. In onze regio niet minder dan 37 Koereiger, 46 Kleine Zilver-, […]

Blikvangers van 17/01 tot en met 23/01/2022

Opnieuw wat dichter bij de lente…maar we zijn er nog niet!!!  Deze week zagen we veel verschillende winterganzen, ook leuk om deze stevige vogels te zien foerageren, vechten , roepen en slapen. Zo werden Brandgans, Rotgans, Kleine rietgans, Toendrarietgans, Kolgans, Grauwe gans en Grote Canadese gans gespot, soms in grote groepen. Daarnaast zagen we natuurlijk […]

Aalscholvertelling 15/01/2022

We hebben er weer een succesvolle telling opzitten, de verantwoordelijke zat in het buitenland maar ieder heeft zijn werk uitstekend gedaan. De resultaten dan: Frank nam de Blauwe toren over en dat resulteerde in 30 Aalscholvers. De strook tussen de Zelzatebrug en de Palingpot leverde 136 vogels op en aan Dujardin Knokke zaten er 7 […]

Blikvangers van 10/01 tot en met 16/01/2022

De winter doet zijn best wat betreft de zeer donkere, korte dagen !!! Toch vond ik wat nieuwigheden … het zijn geen uiterst zeldzame vogels maar het is heerlijk om ze bezig te zien bij een wandeling. Typisch zijn wel de Wintertaling en de Brilduiker. De Ransuil en de Bosuil in het halfduister ontmoeten is […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Onze vogelwerkgroep MERGUS heeft de wind in de zeilen: alle studieprojecten verlopen vlot (broedvogels, watervogels, enz), net als de natuurbeschermingsprojecten (uilen, zwaluwen).

Steun ons
Chrome iPad