mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Blikvangers van 8/08/2022 tot en met 14/08/2022

  Ook nu verscheidene nieuwe soorten in ons Mergusgebied. De weinig geziene Porseleinhoen was van de partij in Het Zwin, de Visarend was er ook.  Een Topper zat aan Ettelgem Put. De Morinelplevier is zeker het vermelden waard net als de Wespendief. Men hoorde en of zag Grote Karekiet, Waterrietzanger, Bonte Vliegenvanger en Gekraagde Roodstaart. […]

Mergus Nieuwsbrief 2022/08/07:  zomerganzen –  op reis met Natuurpunt – water in de tuin – vale gier – broedzorg steltlopers – steltkluut

    Mergus Nieuwsbrief 2022/08/07:  zomerganzen –  op reis met Natuurpunt – water in de tuin – vale gier – broedzorg steltlopers – steltkluut   Hoys allen Vergeet zeker niet wat water in je tuin te voorzien – zodat je tuinvogels hun dorst kunnen lessen en of zich een wasbeurt permitteren (oproep  o.a. Marc Peeters) […]

Blikvangers van 01/08 tot en met 07/08/2022

Deze week, met de broeierige hitte, zagen we toch enkele nieuwe soorten! Zo werd een Koekoeksjong gespot en gefotografeerd in de Assebroekse Meersen door Ignace Anseeuw. Ook Zomertaling, Krooneend en Topper (wintergast) werden gespot. De Zwarte Ibis werd opnieuw gezien net als een Zwarte Wouw, Bosuil en Kerkuil. In het Zwin werd er een Waterrietzanger […]

Blikvangers van 25/07 tot en met 31/07/2022

Opnieuw werden deze week veel Lepelaars gespot. Terug werd er vlijtig naar de aanwezige vogels gekeken en genoteerd. De droogte en de warmte maken het onze vogels wel niet gemakkelijk.. De Lepelaars waren zoals vorige week  talrijk aanwezig. Er werden ook wat nieuwigheden gezien zoals Zwarte ooievaar en Kwak. Men zag 153 soorten vogels. Purperreiger […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Onze vogelwerkgroep MERGUS heeft de wind in de zeilen: alle studieprojecten verlopen vlot (broedvogels, watervogels, enz), net als de natuurbeschermingsprojecten (uilen, zwaluwen).

Steun ons
Chrome iPad