mergus Vogelwerkgroep Noord-West-Vlaanderen

Blikvangers 13 t.e.m 19 mei 2024

  In de loop van de week kwamen de totaalaantallen vrij van de onwaarschijnlijke trekteldag op de Fonteintjes op 12 mei. We vatten samen: 4420 gierzwaluw, 1 kraanvogel, 46 ooievaar, 28 purperreiger, 154 bruine kiekendief, 24 blauwe kiek, 1 steppenkiek, 1 rode en 2 zwarte wouw, 16 bijeneter, 115 torenvalk, 231 grauwe vliegenvanger, 129 noordse […]

Mergus Weeknieuws mei 2024

    Mergus Weeknieuws mei 2024 Hoys allen Op een drafje deze keer! ’t Is meer het moment om in het veld dan achter den bureau te zitten! Hoewel ik niet mag klagen met alle koereigers in mijn directe omgeving!   WOENSDAG 15 MEI 2024: onze eerste woensdagavond activiteit: fietstocht doorheen de polders van Damme […]

Blikvangers 6 mei t.e.m. 12 mei 2024

        Eindelijk hebben we in deze eerste week van mei enkele mooie lentedagen.Dit is zeer welgekomen voor iedereen en zeker voor alle vogels die nu volop aan het broeden zijn.De meeste vogels zijn uit hun wintergebieden terug in de regio.De eerste indruk is wel dat het niet zo goed gaat met de […]

Blikvangers 29 april t.e.m 05 mei 2024

  Aankomst van onze laatste zomergasten: wespendief, bosrietzanger, spotvogel, wielewaal, etc. Heel wat algemene soorten als zwaluwen en of doortrekkers als paapje en verschillende soorten steltlopers en reigers (bv purperreiger) daarentegen hebben duidelijke vertraging. In de Fonteintjes werd op 30.04, 01.05, 04.05 en 05.05 geteld en op 30/04 heel wat krenten: 1 zomertortel, 1 griel, […]

Bekijk alle projecten van Mergus

Steun onze werkgroep

Onze vogelwerkgroep MERGUS heeft de wind in de zeilen: alle studieprojecten verlopen vlot (broedvogels, watervogels, enz), net als de natuurbeschermingsprojecten (uilen, zwaluwen).

Steun ons
Chrome iPad